Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

SMC

Spolupráce s firmou SMC Industrial Automation CZ s.r.o. má dlouholetou tradici a to zejména díky absolventům, kteří v ní pracovali a pracují a vstřícnosti firmy k naší škole.
Spolupráce má tyto formy:

  • podpora v oblasti dokumentace k vyráběným komponetům (katalogy, postery, obrazy)
  • dodávání vzorků výrobků

Zpět na výpis