Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád místnosti na stolní tenis A019

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec » Provozní řád místnosti na stolní tenis A019

Místnost na stolní tenis (A019) SPŠSE a VOŠ Liberec slouží především k výuce školní TEV. V době mimo výuku (o přestávkách, v době odpadlých hodin) je místnost přístupná pro žáky (zaměstnance) školy, a to pouze v době školního vyučování (pracovní době) k hraní stolního tenisu. Materiál pro ST je možné zapůjčit u tělocvikářů.

Provozní doba místnosti na ST:           PONDĚLÍ - ČTVRTEK       7:00 - 16:00 hod.

                                                                PÁTEK                               7:00 - 15:00 hod.

Individuální činnost v místnosti na ST škola neorganizuje, ani nezajišťuje. Pouze poskytuje příslušný prostor žákům (zaměstnancům) školy k individuálnímu užívání, a tudíž neodpovídá za případné úrazy vzniklé neopatrným a neodborným zacházením se zařízením tělocvičny (nepůjde o školní či pracovní úrazy).

Při sportování v místnosti na ST je nutno:

- dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, ohleduplnosti a hygieny a související ustanovení školního řádu,

- v případě úrazu je nutno ihned nahlásit úraz kompetentním osobám (vyučující TEV, vedení školy) a poskytnout první pomoc,

- vstupovat a cvičit pouze v odpovídající čisté cvičební obuvi,

- v případě, že není něco v pořádku, ohlásit okamžitě závady vedení školy nebo školníkovi na tel. 604 576 525,

- respektovat a dodržovat pokyny kompetentních osob (vedení školy, vyučující TEV a školník).

V místnosti na ST je zakázáno ničení veškerého vybavení i místnost samotnou. Žákům je povoleno pohybovat se v místnosti na ST bez vědomí učitele TEV na vlastní nebezpečí!

Při porušování tohoto provozního řádu místnosti na ST je škola oprávněna s žáky zahájit kázeňské řízení.

Správce místnosti na ST:

Mgr. Monika JINOCHOVÁ - učitelka, 487 989 634, monika.jinochova@pslib.cz