Provozní řád kolárny

Úvod » O škole » Dokumenty » Pokyny a řády » Provozní řád kolárny

Úvod

Kolárna SPŠ SE a VOŠ Liberec slouží k ukládání jízdních kol žáků a zaměstnanců v době od 7:00 do 17:00. 

Student, který chce kolárnu využívat, se musí zaregistrovat a případně uhradit manipulační poplatek (je-li vedením školy vyžadován). Registrace a aktivace čipu pro přístup do kolárny se provádí v infocentru školy. Případné potvrzení o zaplacení poplatku uschovejte.

Do kolárny se s kolem vstupuje vstupem ze severní strany budovy. Dveře se otevřou automaticky po načtení čipu na terminálu a samy se uzavřou po asi 15-ti sekundách. Zevnitř se dveře otvírají spínačem před schodištěm. Průchod do školy je možný pravými dveřmi, levé slouží pro vstup do malé tělocvičny.

 

Pravidla

 • vstup do kolárny je povolen jen pro odložení nebo vyzvednutí kola
 • je zakázáno se bezdůvodně zdržovat v kolárně
 • při vstupu se identifikuj na terminálu, nedovol vstoupit nikomu jinému
 • nemanipuluj s automatickými vstupními dveřmi, nepřidržuj je a násilím neotvírej
 • kolo odkládej do stojanu, řádně jej uzamkni vlastním zámkem
 • kolo si vyzvedni nejpozději v 16:45
 • box na odložení přilby nenechávej odemčený
 • neustále kontroluj řádné uzavření a zaklapnutí všech dveří, hlavně vchodových
 • nemanipuluj s koly ostatních
 • neotevírej okna
 • neopírej kolo o stěny, nepoškozuj zařízení a udržuj pořádek
 • problémy ohlas na vedení školy nebo na mobil 604 576 525

Nerespektování těchto pravidel bude řešeno odebráním přístupu do kolárny bez náhrady a kázeňským postihem.