Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Maturitní práce

Úvod » Obory » Informační technologie » Maturitní práce

maturitní práce 

Součástí maturitní zkoušky je obhajoba maturitní práce.

Důležité odkazy

Soubory ke stažení

Termíny maturitních prací S4A, S4b

19.09.2023 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

26.09.2023 - zadání tématu do systému, rozvaha o finanční náročnosti práce (s vedoucím práce) a tisk přihlášky

03.10.2023 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky a předá R. Havlíkovi

06.10.2023 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání, na studijní oddělení, paní Gabriele Lupoměské

16.11.2023 - 1. kontrolní termín

12.12.2023 - kontrola práce a výstupů v mezičase (dle zájmu = nepovinné)

04.01.2024 - 2. kontrolní termín

15.02.2024 - 3. kontrolní termín

15.03.2024 - odevzdání práce 1-2 tištěná pare (dle pokynu vedoucího práce) + el. podoba na SD kartě (případně na USB) vlepené na zadních deskách práce, všechny praktické výstupy, odevzdání jednoho elektronického pare pro SOČ. Veškeré elektronické podklady, elektronické verze MP a SOČ, ve formátu MS Word i ve formátu PDF, odevzdat na sdílený disk.

 

termíny ROČNÍKOVých PRací S3A

09.2.2024 - rozmyšlení tématu a seznámení s aplikací, šablonou, tutoriálem, podmínkami práce

16.2.2024 - zadání tématu do aplikace (cíle a body osnovy)

15.3.2024 - 1. kontrolní termín (hotova 1/3 teorie i praktické části - elektronicky na Teams)

19.4.2024 - 2. kontrolní termín (hotovy 2/3 teorie i praktické části - elektronicky na Teams)

17.5.2024 - odevzdání práce (jedno pare tištěné + SD karta s elektronickými výstupy vlepená, praktické výstupy, vše vedoucímu práce)

14.6.2024 - prezentace v aule (skupina dle rozvrhu)

21.6.2024 - prezentace v aule (skupina dle rozvrhu)