Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Technické lyceum

Úvod » Obory » Technické lyceum

 

spsse_lyceum

 

Technické vzdělání

Součástí života každého člověka v dnešní společnosti je technika. Člověk bez základních technických vědomostí a dovedností dnes téměř není schopen vést plnohodnotný život a kvalitně plnit svou společenskou roli.

Studijní obor a jeho zaměření

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Obor je určený pro chlapce a dívky se zájmem o přírodní vědy, matematiku a geometrii, informatiku, techniku a technologii. Výuka v tomto oboru nabízí přípravu pro další vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů. Charakteristickými znaky technického lycea je výuka dvou cizích jazyků a také to, že součástí maturitní zkoušky je obhajoba maturitní práce.

Nově otevíraná zaměření od školního roku 2024/2025

•    dvě zaměření: textilnictví / strojírenství
•    1. a 2. ročník - pro obě zaměření stejný

zaměření textilnictví (od školního roku 2024/2025) - nové

zaměřeno na nanomateriaály, nanotechnologie a inovační technologie výroby technických textilií ... nanovlákana, netkané textilie, textilie s přidanou hodnotou (lékařství, kevlar, záchranné složky, funkční materiály), projektové řízení, 3D technologie, ..

zaměření na strojírenství  (od školního roku 2024/2025) - nové

zaměřeno na moderní výrobní technologie a řízení výrobních postupů (střední management ve firmách) ... 3D technologie, 3D tisk, logistika, projektové řízení a základy manažerských postupů, automatizace, robotika, CNC technologie,  ...
 

Dobíhající zaměření ve školním roce 2023-2024

Na naší škole se technické vzdělávání v soustřeďuje na oblasti designu, 3D technologií, webdesignu, počítačové grafiky a multimédií.

Ve čtvrtém ročníku si studenti volí jedno ze dvou zaměření, do té doby je učební plán společný: