Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2018

Stránka bude stále aktualizována. Zprávy novější budou nahoře.

 

 • 10. 04. 2018 - Rozpis obhajob maturitních prací (verze 2)
 • 05. 04. 2018 - Povolené pomůcky k písemným zkouškám SČ MZ (Vyjma psacích potřeb)
 • 16. 03. 2018 - MP - maturanti vypracovávající MP vše uloží na Google Disk. Pozvánku ke sdílení všichni obdrželi emailem od Ing. Petra Hujera (vlastní MP, verzi pro SOČ, veškeré relevantní přílohy - výkresy, přílohy, pdf soubory, zdrojové kódy, ...).
 • 16. 03. 2018 - Pozn.Verze MP pro SOČ - pouze z MP odstranit úvodní list a nahradit ho 1. a 2. listem ze šablony SOČ (vyplněným). Následně dát nahradit v celém dokumentu termín "maturitní" termínem "odborná". A uložit to jako jiný dokument v jehož názvu bude slovo SOČ. Tento dokument také nahrát na Google Disk.

 • 04. 03. 2018 - Maturitní práce: 15.03.2018 - odevzdání práce 2 pare vytištěné + el. podoba + 1 pare pro SOČ (v elektronické podobě)
  Šablony prací: šablona MP; návod na vypracování MP, šablona pro SOČ

   

 • 05.01.2018 - Informace k SOČ 2018. Průvodní dopis. Přílohy.

 • 04.01.2018 - Přihlašování k výběrové zkoušce Matematika+ 2018: Nejpozději do 31. ledna 2018 se mohou žáci maturitních ročníků středních škol přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ přes výsledkový portál žáka (VPŽ). 

 • 15.12.2017 - Vážená paní ředitelko,vážený pane řediteli,
  dovolte mi informovat Vás, že MŠMT rozhodlo po důkladném zvážení všech argumentů, kterých se mu dostalo k otázce konání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků v jednom dni, že bude vhodnější, aby se písemné práce z cizího jazyka konaly v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018. Návrh na změnu původního záměru CZVV vychází především z argumentace Asociace ředitelů gymnázií. CZVV proto uzpůsobí svůj návrh jednotného zkušebního schématu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období tak, že 11. dubna se bude konat pouze písemná práce z českého jazyka a literatury a ostatní dílčí zkoušky konané písemnou formou v týdnu od 2. května 2018. Přesný termín konání písemných prací z cizích jazyků bude vyhlášen MŠMT a publikován v jednotném zkušebním schématu do 15. ledna 2018.
  Během příštího týdne budete kontaktováni oblastním manažerem logistiky CZVV, který Vám sdělí podrobnosti ke způsobu opravy dat v rozsazení žáků, kteří jsou přihlášeni k nepovinným písemným pracím z cizích jazyků, do učeben.Přeji Vám klidný adventní čas i svátky vánoční a v novém roce jen to dobré.
  Jiří Zíka, ředitel CZVV

 • 04.12.2017 - Všem maturantům byl dnes odeslán výpis přihlášky k MZ. Tento výpis mimo jiné obsahuje i registrační kód k přihlášení do výsledkového portálu žáka (VPŽ) - všichni se tam povinně zaregistrují. Dále se všichni maturanti dostaví doškoly, kde podepíší převzetí výpisu přihlášky k MZ. Podpisové archy mají nyní u sebe jednotliví třídní učitelé, následně budou podpisové archy umístěny na sekretariátě školy. Termín splnění této povinnosti je uveden v emailu, který maturanti obdrželi s výpisem.
 • 23.11.2017 - Základní informace k MZ a hodnocení maturitních prací navžené ředitelem školy. Ostatní informce naleznete na www.novamaturita.cz
 • 18.11.2017 - Přihlášky k MZ2018: Pro maturaty, kteří konají MZ v opravných termínech budou přihlášky připraveny, od pondělí 20. 11. 2017 k vyplnění a podpisu na sekretairátě školy. Maturantům 4. ročníků budou přihlášky během příštího týdne dodány do třídy. Maturanti si primárně musí zvolit zda budou konat maturitní zkoušku z CJ či MAT (netýká se maturantů třídy L4). Přihlášky musí být odevzdány nejpozději 1. 12. 2017.  
 • 30.09.2017 - Maturitní témata pro všechny obory  
 • 26.09.2017 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.