Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2018

Stránka bude stále aktualizována. Zprávy novější budou nahoře.

 

 • 15. 08. 2018 - Jednotné zkušební schéma (JZS) pro písemné zkoušky SČ MZ v podzimním zkušebním období 2018. Didaktické testy a písemné práce se budou na spádových školách konat od 3. do 5. září, podrobný harmonogram zkoušek naleznete na našich webových stránkách na tomto odkazu:

  http://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-podzimnim-zkusebnim-obdobi-2018-1404038545.html
  Součástí pozvánky je mj. Autentizační kód VPŽ, pomocí něhož mohou žáci od pondělí 20. srpna udělovat na Výsledkovém portálu žáka (www.vpz.cermat.cz) souhlas se zasíláním informačních a výsledkových dokumentů k MZ. Pozvánky budou odesílány emailem od 16. 8. 2018.

 • 03. 07. 2018 - Všem maturantům byl emailem odeslán výpis přihlášky k podzimnímu termínu MZ. Všichni maturanti nechť se dostaví do školy na sekretariát k podpisu převzetí výpisu přihlášky k MZ. Optimálně do 4. 7. 2018. Tento krok Vám ukládá zákon. Výpisy byly odeslány na školní email. 

 • MZ2018 – podzim, základní termíny:
  do 31. 7. 2018 – odevzdání maturitních prací (MP) na sekretariát školy (do 12:00 hod.)
  do 27. 8. 2018 – zveřejnění posudků MP maturantům
  3. - 7. 9. 2018 – písemné práce společné části probíhají na spádových školách (ne na SPŠSE)
  10. 9. 2018 – praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO), začátek v 7:50 hod.
  11. 9. 2018 – ústní zkoušky a obhajoby MP (rozpis bude zveřejněn nejpozději 7. 9. 2018)

 • 14. 06. 2018 - Ode dneška je možné se přihlašovat k podzimnímu termínu MZ. Přihlášky jsou připraveny na sekretariátě školy. Všichni si je zkontrolují a podepíší. Ti, kteří konají MZ poprvé (repetenti 4. ročníků), tak na přihlášce křížkují řádný termín. K podzimnímu termínu MZ je nutné se přihlásit nejpozději do pátku 22. 6. 2018 - raději dříve. Termín ústní části, obhajob MP a PZO bude stanoven později a zveřejněn na webových stránkách školy. Současně byl odeslán email na soukromé emailové účty.

 • 25. 05. 2018 - Termíny předávání maturitních vysvědčení na radnici

  1. 6. 2018: 13:30-14:00  E4A; 14:00-14:45 S4A; 14:45-15:30 P4

  8. 6. 2018: 8:30- 9:15 E4B; 9:15-10:00 S4B; 10:00-10:30 L4

  Společenský oděv pro maturanty / absolventy podmínkou.

  Maturanti se dostaví na radnici cca 20 minut před začátkem předávání maturitních vysvědčení do místnosti vedle obřadní síně.

  Focení při předávání maturitních vysvědčení je zajištěno.

 • 15. 05. 2018 - Termíny slavnostních zahájení a ukončení ústních částí MZ. Společenský oděv podmínkou.
 • 15. 05. 2018 - Rozpis ústní části MZ, veřejné (verze 3), oproti předchozí verzi nedošlo k žádné změně pořadí maturantů ani časů.
 • 12. 05. 2018 - Základní informace k obhajobám MP - pro všechny obory.
 • 04. 05. 2018 - MATEMATIKA +, rozpis žáků v jednotlivých učebnách.
 • 03. 05. 2018 - Rozpis obhajob maturitních prací, veřejné (verze 3). Pouze změna pořadí u červeně označených maturantů.
 • 30. 04. 2018 - Všem maturantům obhajujícím MP jsou zpřístupněny posudky MP v aplikaci "Dlouhodobé práce".
 • 27. 04. 2018 - Rozpis ústní části MZ, veřejné (verze 1)
 • 27. 04. 2018 - Rozpis PZO, neveřejné (verze 1)
 • 10. 04. 2018 - Rozpis obhajob maturitních prací, veřejné (verze 2)
 • 05. 04. 2018 - Povolené pomůcky k písemným zkouškám SČ MZ (Vyjma psacích potřeb)
 • 16. 03. 2018 - MP - maturanti vypracovávající MP vše uloží na Google Disk. Pozvánku ke sdílení všichni obdrželi emailem od Ing. Petra Hujera (vlastní MP, verzi pro SOČ, veškeré relevantní přílohy - výkresy, přílohy, pdf soubory, zdrojové kódy, ...).
 • 16. 03. 2018 - Pozn.Verze MP pro SOČ - pouze z MP odstranit úvodní list a nahradit ho 1. a 2. listem ze šablony SOČ (vyplněným). Následně dát nahradit v celém dokumentu termín "maturitní" termínem "odborná". A uložit to jako jiný dokument v jehož názvu bude slovo SOČ. Tento dokument také nahrát na Google Disk.

 • 04. 03. 2018 - Maturitní práce: 15.03.2018 - odevzdání práce 2 pare vytištěné + el. podoba + 1 pare pro SOČ (v elektronické podobě)
  Šablony prací: šablona MP; návod na vypracování MP, šablona pro SOČ

   

 • 05.01.2018 - Informace k SOČ 2018. Průvodní dopis. Přílohy.

 • 04.01.2018 - Přihlašování k výběrové zkoušce Matematika+ 2018: Nejpozději do 31. ledna 2018 se mohou žáci maturitních ročníků středních škol přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ přes výsledkový portál žáka (VPŽ). 

 • 15.12.2017 - Vážená paní ředitelko,vážený pane řediteli,
  dovolte mi informovat Vás, že MŠMT rozhodlo po důkladném zvážení všech argumentů, kterých se mu dostalo k otázce konání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků v jednom dni, že bude vhodnější, aby se písemné práce z cizího jazyka konaly v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018. Návrh na změnu původního záměru CZVV vychází především z argumentace Asociace ředitelů gymnázií. CZVV proto uzpůsobí svůj návrh jednotného zkušebního schématu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období tak, že 11. dubna se bude konat pouze písemná práce z českého jazyka a literatury a ostatní dílčí zkoušky konané písemnou formou v týdnu od 2. května 2018. Přesný termín konání písemných prací z cizích jazyků bude vyhlášen MŠMT a publikován v jednotném zkušebním schématu do 15. ledna 2018.
  Během příštího týdne budete kontaktováni oblastním manažerem logistiky CZVV, který Vám sdělí podrobnosti ke způsobu opravy dat v rozsazení žáků, kteří jsou přihlášeni k nepovinným písemným pracím z cizích jazyků, do učeben.Přeji Vám klidný adventní čas i svátky vánoční a v novém roce jen to dobré.
  Jiří Zíka, ředitel CZVV

 • 04.12.2017 - Všem maturantům byl dnes odeslán výpis přihlášky k MZ. Tento výpis mimo jiné obsahuje i registrační kód k přihlášení do výsledkového portálu žáka (VPŽ) - všichni se tam povinně zaregistrují. Dále se všichni maturanti dostaví doškoly, kde podepíší převzetí výpisu přihlášky k MZ. Podpisové archy mají nyní u sebe jednotliví třídní učitelé, následně budou podpisové archy umístěny na sekretariátě školy. Termín splnění této povinnosti je uveden v emailu, který maturanti obdrželi s výpisem.
 • 23.11.2017 - Základní informace k MZ a hodnocení maturitních prací navžené ředitelem školy. Ostatní informce naleznete na www.novamaturita.cz
 • 18.11.2017 - Přihlášky k MZ2018: Pro maturaty, kteří konají MZ v opravných termínech budou přihlášky připraveny, od pondělí 20. 11. 2017 k vyplnění a podpisu na sekretairátě školy. Maturantům 4. ročníků budou přihlášky během příštího týdne dodány do třídy. Maturanti si primárně musí zvolit zda budou konat maturitní zkoušku z CJ či MAT (netýká se maturantů třídy L4). Přihlášky musí být odevzdány nejpozději 1. 12. 2017.  
 • 30.09.2017 - Maturitní témata pro všechny obory  
 • 26.09.2017 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.