Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2024

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 24. 05. 2024 - Rozpisy na ústní část profilové maturitní zkoušky: rozpisy dle časů - v005; rozpisy dle abecedy - v005; jedná se pravděpodobně o konečnou verzi rozpisů. Všem maturantům přejeme mnoho úspěchů u ústní zkoušek MZ.

 • 17. 05. 2024 - Rozpisy na ústní část profilové maturitní zkoušky: rozpisy dle časů - v004; jedná se pracovní verzi, kde může dojít ještě k úpravám

 • 16. 05. 2024 - Rozpisy na ústní část profilové maturitní zkoušky: rozpisy dle časů - v003; jedná se pracovní verzi, kde může dojít ještě k úpravám

 • 15. 05. 2024 - Rozpisy na ústní část profilové maturitní zkoušky: rozpisy dle časů - v002; jedná se pracovní verzi, kde může dojít ještě k úpravám - berte ji jako jednu z prvních a jako orientační; Jsou tam zapracovány veškeré požadavky od maturantů, jakékoliv další požadavky již nemusí být akceptovány; Slavnostního zahájení i ukončení maturitního týdne se účastní všichni maturanti dané třídy.

 • 10. 05. 2024 - Maturanti konající obhajoby MP a obhajoby komplexní absolventkých prací, si mohou přijít vyzkoušet své prezentace přímo do školy. Vždy po domluvě s vedoucím své práce, optimálně 14. - 15. 5. 2024. Pro "M": v učebnách A330, B205 a B315 nebude možné pro obhajobám prací připojovat vlastní IT techniku (a ani přepojovat). Obhajoby jsou veřejné, proto z nich bude pořizován audio a video záznam a přenos.

 • 10. 05. 2024 - Rozpisy obhajob MP pro areál Masarykova (E, L, P, S) naleznete ZDE, pro areál Tyršova (O4T) naleznete ZDE. K obhajovám se dostavte včas, s dostatečným časovým předstihem a v odpovídajícím slušném (společenském) oděvu. Prezentace k obhajobám nahrávejte na sdílený disk - odkaz budete mít v Komens v Bakalářích. Obhajoby MP jsou veřejné.

 • 06. 05. 2024 - Praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO): O4T - 09. 05. 2024, sraz v 7:30 - školní dílny v areálu Tyršova.

 • 02. 05. 2024 - Opravné zkoušky pro 4. ročníky proběhnou do 21. 6. 2024 (týká se pouze žáků, kteří v dubnu řádně neukončili 4. ročník).

 • 02. 05. 2024 - Termín podání přihlášky pro podzimní termín je do 25. června 2024 (pro podzimní zkušební období 2024).

 • 02. 05. 2024 - Termín odevzdání maturitních prací pro podzimní termín MZ (MZ2024) je stanoven: do 31. 7. 2024 do 12:00 hod. na studijní oddělení či sekretariát školy (Masarykova 3).

 • 01. 05. 2024 - Všem maturantům jsou zpřístupněny posudky maturitních prací. Všichni si je mohou stáhnout v aplikaci dlouhodobých prací.

 • 29. 04. 2024 - Doplňující informace k didaktickým testům )např. povolené pomůcky, ...), profilové části MZ, .... https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 

 • 29. 04. 2024 - https://edulk.cz/news/odpovedi-na-nejfrekventovanejsi-otazky-o-maturitni-zkousce-nbsp-n483032.htm

 • 23. 04. 2024 - Praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO): S4A + S4B - 24. 4. 2024, sraz v 7:50 u B120; E4C - 07. 05. 2024, sraz v 7:50 u B315; E4A - 09. 05. 2024, sraz v 7:50 u A112; E4B (Blažek - Kalvoda) - 16. 05. 2024, sraz v 7:50 u A121; E4B (Kröner - Vlček) - 17. 05. 2024, sraz v 7:50 u A121.

 • 04. 04. 2024 - Didaktické testy (DT) - termíny: matematika - 2.5.2024 od 8:00 hod.; anglický jazyk - 2.5.2024 od 13:30 hod.; český jazyk  - 3.5.2024 od 8:00 hod.; matematika rozšiřující  - 6.5.2024 od 8:00 hod.; německý jazyk  - 6.5.2024 od 13:00 hod.

 • 04. 04. 2024 - Úprava termínu: PP z NJ proběhne 15. 4. 2024 od 9:00 hod. v B207

 • 15. 03. 2024 - PP z AJ / NJ proběhnou 10. 4. 2024 od 9:00 hod. (resp. NJ od 11:00 hod.); PP z ČJ proběhnou 11. 4. 2024 od 9:00 hod..

 • 14. 03. 2024 - Termíny a časy předávání maturitních vysvědčení na radnici: 7. 6. 2024: 9:00 - 9:30    E4B; 9:30 - 10:15    E4C; 10:15 - 11:00    P4; 11:00 - 11:45    S4A;;; 14. 6. 2024: 12:30 - 13:15    E4A; 13:15 - 14:00    L4; 14:00 - 14:45    S4B; 14:45 - 15:30    O4T.

 • 16. 02. 2024 - Termíny ústních částí MZ jednotlivých tříd: 27. - 31. 5. 2024 - E4B (A320), E4C (A323), P4 (A325), S4A (A330); 3. - 7. 6. 2024 - O4T (A320), E4A (A323), L4 (A325), S4B (A330). Předávání maturitních vysvědčení - neověřený / nepotvrzený termín: 7. 6. 2024 - E4B, E4C, P4, S4A; 14. 6. 2024 - O4T, E4A, L4, S4B.

 • 16. 02. 2024 - Obhajoby maturitních prací a komplexních absolventských prací: 16. - 23. 5. 2024, dle samostatného rozpisu.

 • 16. 02. 2024 - PP z AJ / NJ proběhnou 10. 4. 2024; PP z ČJ proběhnou 11. 4. 2024.

 • 16. 02. 2024 - Komplexní absolventská práce: PP z ČJ - 21. 2. 2024; PP z AJ - 4.3.2024. Vždy od 8:00 hod. v A211. Jedná se o písemnou část práce, která bude u komplexní absolventské práce zohledněna v rámci hodnocení celkové části hodnocení písemného projevu u hodnocení předmětů ČJ a AJ. 

 • 23. 11. 2023 - Současní žáci školy, kteří dnes či zítra nestihnou vyplnit a podepsat přihlášky k MZ, tak je mají do pátku 1. 12. 2023 u svých třídních učitelů.

 • 21. 11. 2023 - Od středy 22. 11. 2023 (od odpoledne) jsou vytištěny přihlášky k MZ. Přihlášky pro žáky opakující MZ již jsou připraveny na studijním oddělení - A218 (případně na sekretariátu) SPŠ a VOŠ Liberec, na Masarykově 460/3. Jakmile bude vše připraveno, tak budete prostřednictvím této stránky informováni. Přihlásit se je potřeba do 1. 12. 2023, osobně. Pozor na pracovní dobu studijního oddělení / sekretariátu.

 • 08. 11. 2023 - Nahrazení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem naše škola umožňuje. Časové omezení platnosti získaného certifikátu není nikde specifikováno a tudíž lze uplatnit i certifikát získaný např. před deseti lety. Tato odpověď byla konzultována i s pracovníku CERMATU.

 • 01. 11. 2023 - Nejnovější relevantní informace k MZ2024 budou k dispozici po 22. 11.2023, kdy proběhne online seminář, k MZ 2024, garantovaný MŠMT.

 • 29. 09. 2023 - Škola je zapojena do: "Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách". Základní informace naleznete ZDE a ZDE.

 • 29. 09. 2023 - Přehled maturitních témat pro MZ2024 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 29. 09. 2023 - Areál Masarykova: Školní seznam literárních děl + šablona literárních děl - český jazyk a literatura

 • 29. 09. 2023 - Areál Tyršova: Školní seznam literárních děl + šablona literárních děl - český jazyk a literatura

 • 29. 09. 2023 - Informace k možnosti nahrazení profilové části zkoušky z anglického jazyka naleznete ZDE (zde je seznam uznávaných certifikátů) a v pokynu ředitele číslo MZ2024/06 (odkaz viz níže). Týká se všech oborů (všech tříd) a povinných i nepovinných zkoušek. S originálem certifikátu se dostavte nejpozději do 31. 3. 2024 k p. Havlíkovi.

 • 29. 09. 2023 - Informace k vypracování MP, včetně šablony, pokynů, videonávod, ... naleznete na webu v sekci "Obory" ... "daný obor" ... "Maturitní práce"; Maturantů byl odeslán email s postupem vytvoření zadání MP a základní postupem při vypracování MP.

 • 29. 09. 2023 - Přihlašování k jarnímu termínu MZ2024 proběhne ve druhé polovině listopadu 2023.

 • 29. 09. 2023 - Uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky naleznete na stránkách CERMATU, ZDE

 • 29. 09. 2023 - Šablonu maturitních prací naleznete ZDE.

 • 29. 09. 2023 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: ZDE.