Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2019

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 06.08.2019 - Druhá verze rozpisů pro ústní části MZ2019-podzim nalenete ZDE. Rozpisy se mohou operativně měnit, dle aktuální situace.

 • 05.08.2019 - První verze rozpisů pro ústní části MZ2019-podzim nalenete ZDE. Rozpisy se mohou operativně měnit, dle aktuální situace. 

 • 26.07.2019 - Termín ústní části MZ2019-podzim pro všechny obory je stanoven na 11. 09. 2019. PZO budou probíhat v termínu 05.-09.09.2019 dle rozpisu platného k 02.09.2019. 

 • 26.07.2019 - JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIMNÍ OBDOBÍ 2019 naleznete ZDE

 • 13.07.2019 - Termín ústní části MZ2019-podzim pro všechny obory bude nejspíše 11. 09. 2019. Rozpis a přesný termín bude znám během posledního srpnového týdne. 

 • 01.07.2019 - Všem maturantům byl odeslán emailem výpis přihlášky k MZ2019 podzim. Následují informace, které jsou součástí výpisu:
  1. Všichni maturanti se dostaví do školy a podepíší převzetí pozvánky k MZ. Optimálně do 3.7.2019.
  2. Maturanti konající obhajoby maturitních prací odevzdají maturitní práci - nejpozději 31. 7. 2019 na sekretariát školy.
  3. Maturanti konající ČJ-ústní část dodají "Vlastní seznam literárních děl pro školní rok 2018/2019", Termín "MZ2019 podzim" - nejpozději 31. 7. 2019 na sekretariát školy. Seznam by měl být zkontrolován vyučujícím ČJ, v případě chybného výpisu platí celý školní seznam děl.
  4. Přesný termín a rozpisy ústní části MZ budou známy v posledním srpnovém týdnu.

 • 18.06.2019 - Maturanti, kteří se chtějí přihlásit k podzimnímu termíu MZ mají přihlášky připraveny k podpisu na sekretariátě školy. Ti kteří mají PUP, nechť to na zadní straně zaškrtnou Ti z vás, kteří mají podzimní termín jako řádný termín, musí přihlášku vyplnit celou (zaškrtat předměty na přední i zadní straně) - týká se všech těch, kteří úspěšně v těchto dnech udělají opravnou zkoušku a uzavřou 4. ročník.

 • Termín je nejpozději do 25. 6. 2019!!!

 • 11.06.2019 - Přihlašování k podzimnímu termínu MZ bude možné pro všechny po ukončení opravných zkoušek 4. ročníků.

 • 11.06.2019 - MAT+ .... toto je odpověď z Cermatu na telefonický dotaz ohledně výsledků MAT+:
  "S Matematikou + má škola společné pouze to, že umožnila její konání v rámci maturitních zkoušek.
  Výpis dostali všichni maturanti, kteří MAT+ psali, emailem. Dokument je elektronicky podepsán, tak pokud nějaká VŠ chce ověřenou kopii, tak jim musí daný soubor přeposlat." Vše dostávají maturanti emailem nebo prostřednictvím VPŽ (výsledkový portál žáka). V případě dalších dotazů nechť sami kontaktují Cermat.

 • 21.05.2019 - Po 10. 6. budou pomocí těchto stránek žáci vyzváni k přihlašování k podzimnímu termínu MZ. Jakmile budou přihlášky k dispozici, tak bude uveřejněna informace na těchto webových stránkách, a pak 2x musí žáci přijít do školy (podepsat přihlášku a převzít si pozvánku).
  Přehled důležitých termínů MZ2019 podzim:
  25. 6.                     Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
  28. 6.                     Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.
  3. 7.                       Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
  12. 7                      Ředitel spádové školy nejpozději ukončí rozsazování žáků do učeben, tj. stiskne tlačítko „Ukončit rozsazování“.
  15. 8.                     MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
  16. 8.                     Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
  2. – 6. 9.               Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.

 • 21.05.2019 - Předávání maturitních vysvědčení na radnici proběhen dle rozpisu v plánu akcí. https://www.pslib.cz/plan_akci/planmes.htm, 31.5. 2019 - E4B, S4A, P4, 7.6.2019 - E4A, S4B, L4. Maturanti se do místnosti u obřadní síně liberecké radnice dostaví cca 20 minut před začátkem. Společenský oděv podmínkou.

 • 21.05.2019 - Opravné zkoušky 4. ročníků se budou konat ve dnech 18. - 19. 6. 2019. Bližší informace dostanou žáci, kterých se to týká, emailem od vyučujících.

 • 17.05.2019 - Rozpisy ústní části MZ - verze 05: rozpisy dle časů; rozpisy dle abecedy. Úpravy se týkají pouze tříd E4B a L4.

 • 15.05.2019 - Dnes došlo k drobné úpravě rozpisu obhajob MP. Týká se to pouze třídy S4B. Aktuálně platná verze je zde. Během zítřka dojde k úpravě časů zkoušení u ústní části MZ u tříd E4B a L4. Pořadí žáků v jednotlivých dnech zůstane nezměněno. Škola již má výsledky PP-AJ a všech DT. Maturanti by k nom měli mít přístup přes VPŽ.

 • 15.05.2019 - Obhajoby MP - není žádné slavnostní zahájení, maturanti se k obhajobě dostaví vždy s dostatečným přdstihem (doporučuje se 30 minut). Vyhlašování výsledků je po jednotlivých blocích (v rozpise oddělených dvojitou čárou), případně dle rozhodnutí místopředsedy MK.

 • 13.05.2019 - Dle aktuálních informací všichni naši maturanti úspěšně napsali písemnou práci z anglického jazyka. V rámci německého jazyka máme jednu neúspěšně napsanou písemnou práci. 

 • 13.05.2019 - Rozpisy ústní části MZ - verze 04: rozpisy dle časů; rozpisy dle abecedy. Rozpis obhajob MP, aktuálně platná verze. Oproti předchozí verzi se úpravy se týkají pouze třídy L4.

 • 07.05.2019 - Rozpisy ústní části MZ - verze 03: rozpisy dle časů; rozpisy dle abecedy. Rozpisy se mohou operativně měnit, dle aktuální situace. Nejaktuálnější informace budou vždy na této stránce.

 • 07.05.2019 - SOČ - V případě, že účastníci SOČ potřebují něco odvézt ze školy na TUL, nechť dají informaci zástupci ředitele Ing. Havlíkovi. Na TUL pojede ráno před 8:00 hod. služební auto.

 • 03.05.2019 - Praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO) pro třídu E4B, se konají 13. a 14. května od 7:55 hod. Sraz maturujících žáků bude v 7:50 hod. před učebnou A112. 13. 5. 2019 skupina K.Č. - J.P; 14. 5. 2019 skupina O.R. - V.Z. (dle abecedy) Společenský oděv podmínkou.

 • 03.05.2019 - Praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO) pro třídu E4A, se konají 9. a 10. května od 7:55 hod. Sraz maturujících žáků bude v 7:50 hod. před učebnou A112. 9. 5. 2019 skupina D.B. - T.K; 10. 5. 2019 skupina P.K. - O.V. (dle abecedy) Společenský oděv podmínkou.

 • 02.05.2019 - Posudky maturitních prací byly vygenerovány a jsou k dispozici v aplikaci pro správu maturitních prací:  https://www.pslib.cz/michal.stehlik/dmp/www/works/homepage/ . Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do školní sítě (bez úvodního "ad\"), tedy například student Jaroslav Pokusný bude mít přihlašovací jméno "jarpoku015". V případě problémů s přihlášením nebo stažením posudku kontaktujte michal.stehlik@pslib.cz. 

 • 23.04.2019 - Písemná část maturtní zkoušky z anglického jazyka pro třídu L4, se koná ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 10:00 hod. v učebnách A327 a A330.

 • 23.04.2019 - Praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO) pro třídy E4A a E4B, se konají v květnu dle termínu uvedeného v "Plánu akcí" od 7:55 hod. Sraz maturujících žáků bude dle uvedého rozpisu v 7:50 hod. před učebnou A112. Společenský oděv podmínkou. Rozpis bude vytvořen po uzavření klasifikace 4. ročníků. 

 • 23.04.2019 - Praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO) pro třídy S4A a S4B, se konají ve středu 24. 5. 2019 od 7:55 hod. Sraz všech maturantů (9 + 9 maturantů) je ve středu 24. 4. 2019 v 7:50 hod. před učebnou B205. Společenský oděv podmínkou. 

 • 23.04.2019 - Praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO) pro třídu P4, se konají ve středu 24. 5. 2019 od 7:55 hod. Sraz všech maturantů (6 maturantů) je ve středu 24. 4. 2019 v 7:50 hod. před učebnou B315. Společenský oděv podmínkou. 

 • 23.04.2019 - Rozpisy obhajob maturitních prací, verze č. 2

 • 23.04.2019 - Ropzisy předávání maturitních vysvědčení pro jednotlivé třídy jsou již uvedeny v "Plánu akcí". Maturanti se na radnici dostaví vždy s půlhodinovým předstihem.

 • 25.02.2019 - SOČ - šablona, obory

  Zde je umístěna šablona pro vypracování elektronického dokumentu SOČ. Jedná se o záměnu prvních tří až čtyř stránek. Čísla oborů a jejich názvy, které je potřeba v dokumentu použít, naleznete na těchto webových stránkách: http://www.soc.cz/obory-soc/ 

 • 24.02.2019 - Pozvának k PP a DT

  Všem maturantům byla odeslána pozvánka k PP a DT MZ 2019 jaro.

 • 15.01.2019 - Společná část maturitní zkoušky – jaro 2019

  Jednotné zkušební schéma (JZS) pro písemné zkoušky SČ MZ, vydané MŠMT 11. ledna 2019, máte k dispozici pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-3.

  Obdobně jako v loňském roce budou zkoušky konané formou písemné práce probíhat již v polovině dubna, a to nově nejen písemné práce z českého jazyka a literatury, ale také z cizích jazyků. Didaktické testy se budou konat v prvním květnovém týdnu.

  Matematika+ 2019

  Výběrová zkouška Matematika+ 2019 proběhne na spádových školách v pondělí 6. května 2019 od 10 hodin (viz JZS pro písemné zkoušky SČ MZ). Žáci se mohou ke zkoušce hlásit se přes Výsledkový portál žáka (https://vpz.cermat.cz), termín pro přihlašování ke zkoušce byl prodloužen do 31. ledna 2019. Budeme velice rádi, pokud Vašim žákům tuto možnost připomenete. Úspěšné absolvování zkoušky se může žákům hodit nejen v rámci přijímacího řízení na celou řadu vysokých škol v ČR, jejichž seznam vč. dalších informací naleznou žáci na tomto odkazu: https://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html.

 • 13.11.2018 - Jsou vytištěny přihlášky k MZ2019. Přihlášky je nutné doplnt a podepsat nejpozději do konce listopadu. Pro studenty, kteří se přihlašují k opravnému termínu jsou přihlášky umístěny na sekretariátě školy. Ostatním je předáme ve spolupráci s TU.

 • 08.11.2018 - Maturitní zpravodaj se základními informacemi k Maturitě 2018/19

 • 06.10.2018 - Základní informace k Matematice+

 • 30. 09. 2018 - Hodnocení maturitních prací navžené ředitelem školy. Ostatní informce naleznete na www.novamaturita.cz. Na téže webové stránce naleznete i veškeré informace týkající se maturitní zkoušky pro žáky s PUP, včetně uzpůsobení podmínek a hodnocení. V souladu s ustanovením § 38 písm. e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., a v případě žáků s PUP dle ustanovení § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
 • 30.09.2018 - Nahrazující profilová zkouška z cizího jazyka, sdělení ředitele školy (Týká se pouze třídy L4.)
 • 30.09.2018 - Hodnocení profilových částí MZ, sdělení ředitele školy
 • 30.09.2018 - Maturitní témata pro všechny obory  
 • 30.09.2018 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.