Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2020

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 13. 11. 2019 - Žáci konají opravnou maturitní zkoušku se přihlásí (vyplní a podepíši přihlášku) k jarnímu termínu MZ2020 do 30.11.2019 na sekretariátě školy.

 • 13. 11. 2019 - Všichni žáci 4. ročníků se přihlásí do 30.11.2019 k jarnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášky mají u sebe třídní učitelé.

 • 13. 11. 2019 - Přehled důležitých termínů:

  5. 11.                     Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS.                                                    

  2. 12.                     Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

  13. 12.                  Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.

  18. 12.                  Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

  2. 1.                       Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.

  15. 1.                     MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

  3. 2.                       Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

  8. 4.; 30. 4.            Konání písemných zkoušek SČ MZ. (PP)                 

  4. – 6. 5.                Konání písemných zkoušek SČ MZ. (DT)

  6. – 7. 5.                Konání didaktického testu ze zkoušky Matematika+.

 • 13. 11. 2019 - Informace k vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce:
  Povinné předměty jsou jasné ... řádný termín
  Nepovinné předměty ... nezapočítávají se výsledku MZ, ale i v případě neúspěchu budou uvedeny na mat. vysvědčení.
  Praktická zkouška z odborných předmětů ... křížek do sloupce PRZ
  Obhajoba maturitní práce ... ... křížek do sloupce MP
  MAT+ ... přihlašování až v lednu, samostatný papír - nepíše se na mat. vysvědčení, se školou má společné pouze to, že se zde píše. Vše ostatní řeší CERMAT.

 • 30. 09. 2019 - Přehled maturitních témat pro MZ2020 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 24. 09. 2019 - Základní informace k vypracování MP (maturitní práce) naleznete ZDE (termíny, postupy pro vytvoření přihlášky, ...); šablonu maturitních prací naleznete ZDE; návod a podklady pro MP naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2019 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2019-do-kdy-jste-studenty-po-ma 

 • 17. 09. 2019 - Ústní část MZ: E4B, P4, S4A - 25.-29.5.2020; E4A, L4, S4B - 1.-5.6.2020;; obhajoby MP: 15.-22.5.2020

 • 17. 09. 2019 - Pokyn ředitele školy k financování maturitních prací naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2019 - Hodnocení maturitních prací navžené ředitelem školy. Ostatní informce naleznete na www.novamaturita.cz. Na téže webové stránce naleznete i veškeré informace týkající se maturitní zkoušky pro žáky s PUP, včetně uzpůsobení podmínek a hodnocení. V souladu s ustanovením § 38 písm. e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., a v případě žáků s PUP dle ustanovení § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
 • 17.09.2019 - Nahrazující profilová zkouška z cizího jazyka, sdělení ředitele školy (Týká se pouze třídy L4.)
 • 17.09.2019 - Hodnocení profilových částí MZ, sdělení ředitele školy
 • 17.09.2019 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.