Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2020

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 10. 09. 2020 - MZ2020-podzim: Většina maturitních vysvědčení je již připravena na sekretariátě školy k vyzvednutí. V pondělí budou již připravena úplně všechna. Pokud si ho někdo potřebuje vyzvednout již v pátek, tak v případě, že jeho (její) vysvědčení bude mít již všechny podpisy, tak je to možné - v případě, že vysvědčení ještě nebudou podepsaná, tak se na nás nezlobte, pracujeme na tom. Na sekretariát nevolejte, pokud vysvědčení chcete již zítra, tak to prostě musíte zkusit. Maturitní vysvědčení si maturanti musí vyzvednout osobně, oproti podpisu do protokolu o MZ. Plná moc opravdu není možná.

 • 10. 09. 2020 - MZ2020-podzim: Všechna maturitní vysvědčení budou od pondělního rána, 14. 9. 2020, k vyzvednutí na sekretariátě školy. Maturitní vysvědčení si maturanti musí vyzvednout osobně, oproti podpisu do protokolu o MZ.

 • 09. 09. 2020 - MZ2020-podzim: Maturitní vyzvědčení pro úspěšné maturanty podzimního termínu jsou již vytištěna. Nyní se čeká na podpisy TU a ředitele školy. Jakmile budou vysvědčení připravena k vyzvednutí, budeme vás informovat prostřednictvím těchto webových stránek. Maturitní vysvědčení si maturanti musí vyzvednout osobně, oproti podpisu do protokolu o MZ.

 • 08. 09. 2020 - MZ2020-podzim: Všichni žáci, kteří konali opravné PZO je úspěšně zvládli. U didaktických testů neuspěl pouze žák H.M. z DT-MAT. Ostatní byli úspěšní. 

 • 04. 09. 2020 - MZ2020-podzim: Sraz všech žáků konajících opravnou PZO je 7. 9. 2020 v 7:50 hod. před místností A120 (S.T. - E4A, R.T. a T.M. - E4B, H.M. - S4A). Vemte s sebou veškeré povolené pomůcky. PZO jsou neveřejné. Dostavte se ve společenském oděvu.

 • 04. 09. 2020 - MZ2020-podzim: Obhajoby maturitních prací proběhnou 7. 9. 2020 dle uvedeného rozpisu v místnosti B207. Rozpis obhajob: Pánek L4 - 9:00 - 9:25 hod.; Neubauer E4A - 9:25 - 9:50 hod.; Voháňka L4 - 12:10 - 12:35 hod. Obhajoby jsou veřejné. Dostavte se ve společenském oděvu.

 • 31. 08. 2020 - MZ2020-podzim: Hygienická opatření na DT - vstup hlavním vchodem, dezinfekce rukou, roušky nejsou povinné. V případě příznaků s podezřeím na COVID 19 či nařízené karantény nechť maturanti nechodí a písemně se omluví řediteli své školy. Občanský průkaz s sebou. Společenský oděv doporučen.

 • 24. 08. 2020 - MZ2020-podzim: došlo ke zveřejnění posudků maturitních prací.

 • 03. 08. 2020 - MZ2020-podzim: K dnešnímu dni nejsou známa žádná hygienická doporučení ohledně MZ2020-podzim.

 • 08. 07. 2020 - MZ2020-podzim: druhá verze rozpisu ústního zkoušení je ZDE. Všichni maturanti, kterých se to týká, si zkontrolují, že mají v rozpise všechny zkoušky na ústní část MZ.

 • 07. 07. 2020 - MZ2020-podzim: první verze rozpisu ústního zkoušení je ZDE. Všichni maturanti, kterých se to týká, si zkontrolují, že mají v rozpise všechny zkoušky na ústní část MZ.

 • 07. 07. 2020 - MZ2020-podzim: Všichni žáci, kteří chtějí v rámci podzimního termínu obhajovat maturitní práci dodají dva výtisky MP, vč. eletronické verze a všech náležitostí, do 31. 7. 2020 do 13:00 hod. na sekretariát školy. 

 • 07. 07. 2020 - MZ2020-podzim: předběžný termín PZO (od 7:50 hod.) a OMP (odpoledne) - 7. 9. 2020; ústní části MZ - 8. 9. 2020 (termín ještě bude upřesněn podle počtu přihlášených)

 • 02. 07. 2020 - přehled základních termínů nalaznete ZDE; upozorňuji na nový seznam četby - termín je do 25. 7. 2020 

 • 02. 07. 2020 - Dnes byla neúspěšným maturantům z termínu MZ2020 jaro odeslána přihláška k podzimnímu termínu. Přihlášky nemusíte tisknout, jsou již vytištěné a připravené ke kontrole a vašemu podpisu na sekretariátě školy. Zastavte se prosím přihlásit co nejdříve. Nejzazší termín pro přihlášení je 27. 7. 2020.

 • 02. 07. 2020 - Nevyzvednuté maturitní vysvědčení úspěšných maturantů jsou připravena k vyzvednutí na sekretariátě školy. Nyní se to týká již pouze reperentů. Prosím, vyzvedněte si je co nejdříve, ať můžeme opět založit vámi podepsané protokoly.

 • 05. 06. 2020 - Zveřejňujeme informace, které jsme dostali z liberecké radnice, týkající se slavnostního předávání maturitních vysvědčení
  Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,
  před zahájením obřadů k ukončení studia v obřadní síni liberecké radnice zasílám pro Vaši informaci přehled základních hygienických nařízení, která se vztahují k naší akci.

-          Od 8. 6. 2020 platí, že se mohou konat skupinové akce s účastí nejvýše 500 osob.

-          Nadále trvá nařízení, že ve všech vnitřních prostorech je třeba mít ochranné prostředky dýchacích cest (roušku, šátek apod.).

-          U hlavního vchodu do radnice je k využití pro všechny příchozí stojan s dezinfekcí rukou; dezinfekce bude k dispozici i v zázemí obřadní síně a v obřadní síni.

-          Komise pro občanské obřady a záležitosti i vedoucí oddělení krizového řízení dále nedoporučují provádět letos gratulace podáním ruky.

Hygienická nařízení se poměrně rychle mění, pokud dojde k nějakému posunu, přizpůsobíme se.

 • 04. 06. 2020 - Na úterý 30. 06. 2020 je naplánováno slavností předávání maturitních vysvědčení úspěšným maturantům. Předávání proběhne v obřadní síni liberecké radnice a to dle následujícího rozpisu:

  08:30 - 09:15    E4A
  09:15 - 10:00    E4B
  10:00 - 10:45    L4
  10:45 - 11:15    P4
  11:15 - 12:00    S4A
  12:00 - 12:45    S4B

  Maturanti se do přísálí obřadní síně dostaví 20 minut před začátkem slavnostního předávání.
  Předem upozorňuji, že maturitní vysvědčení bude vydáno pouze úspěšným maturantům, kteří budou mít zároveň vyrovnány veškeré pohledávky vúči škole a Unii rodičů. V opačném případě nebude maturitní vysvědčení v obřadní síni liberecké radnice vydáno.

   

 • 04. 06. 2020 - Vážené maturantky a maturanti. Přikládám první veřejnou verzi rozpisů ústní části MZ2020: Rozpis žáků po dnech a rozpis žáků dle časů. Berte to jako první verzi rozpisů, kde může ještě operativně dojít k úpravám. Všichni maturanti mají za povinnost si rozpisy zkontrolovat a případné nesrovnalosti obratem řešit se zástupcem školy p. Havlíkem. Slavnostního zahájení a ukončení ústní části MZ se účastní všichni žáci dané třídy a to ve společenském oděvu. U ústní části MZ je společenský oděv podmínkou.

 • 19. 05. 2020 - Veškeré informace pro žáky s PUP naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/menu/upravy-podminek-zkousky

 • 19. 05. 2020 - Na všechny části maturitní zkoušky je společenský oděv podmínkou.

 • 14. 05. 2020 - Písemná práce profilové části MZ z ANJ třídy L4 proběhne dne 9. 6. 2020 od 9:00 hod. v učebnách A327 a A330. Maturanti odevzdají vyplněné a podepsané nové ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Podrobné podmínky a povolené pomůcky sdělí maturantům vyučující p. Poláková a p. Žid. Netýká se maturantů, kteří zažádali o nahrazení profilové zkoušky z cizho jazyka (5 maturantů z třídy L4)

 • 14. 05. 2020 - Všichni maturanti kteří se dostaví k OMP i PZO odevzdají vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Platnost prohlášení se bude vztahovat na PZO, OMP a DT konané v rámci MZ2020 jaro. V případě, že se DT budou účastnit žáci, kteří nekonanali OMP ani PZO (repetenti), tak toto prohlášení odevzdají na začátku DT. U maturantů bude prováděna namátková kontrola pro zjištění příznaků virového infekčního onemocnění. K ústní části MZ, pokud MZČR a MŠMT nezmění podmínky, bude nutné donést nové čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 • 14. 05. 2020 - Pravidla a doporučení pro obhajoby MP (OMP).

 • 14. 05. 2020 - Důležité: Všichni maturanti donesou k obhajobám MP případně k praktické části MZ podepsaný originál seznamu četby pro ÚČ MZ. Tento seznam při příchodu odevzdají třídnímu učiteli. V případě, že již podepsaný seznam odevzdali vyučujícímu ČJ, tak ho znovu odevzdávat nemusí. Seznam četby všichni maturanti již elektronicky odevzdali, tudíž se "splnění termínu odevzdání" z pohledu zákona považuje seznam za odevzdaný. Případné změny je možné provádět do 18.5.2020.

 • 14. 05. 2020 - Konkrétní podmínky a doporučení pro obhajoby MP (OMP) budou zveřejněny na této webové stránce (např. prezentace budou probíhat pouze na školním IT vybavení - nebudou se přepojovat vlastní notebooky, termíny a způsoby pro dodání prezentací, příchody, ...). V případě, že si maturanti budou chtít vyzkoušet prezentaci přímo na místě, tak to lze. Vše probíhá v režimu individuálních konzultací a přípravy k MZ. Tzn. Vždy pouze po vzájemné dohodě s daným vyučujícím, resp. vedoucím práce, TU, ....

 • 14. 05. 2020 - Termíny konání ústní části MZ (na konkrétních rozpisech se pracuje, budou známy nejpozději týden před začátkem ÚČ MZ): 
  15. 6. - 19. 6. 2020 - E4B, P4, S4A
  22. 6. - 26. 6. 2020 - E4A, L4, S4B

 • 14. 05. 2020 - Rozpisy PZO: E4A, E4B. P4, S4A, S4B (PZO jsou neveřejné)

 • 14. 05. 2020 - Termíny praktických zkoušek z odborných předmětů a obhajob maturitních prací: 

    Rozpis OMP a PZO do dní
  25.05.2020 Po OMP S4A, S4B, E4A, E4B, P4
  26.05.2020 Út PZO S4A, E4B/1, P4
  27.05.2020 St PZO S4B, E4B/2
  28.05.2020 Čt PZO E4A/1
  28.05.2020 Čt OMP L4/1
  29.05.2020 PZO E4A/2
  29.05.2020 OMP L4/2
 • 14. 05. 2020 - Základní informace ke konání DT: https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/384-msmt-zverejnilo-jednotne-zkusebni-schema-a-kriteria-hodnoceni; kontrola kalkulaček a tabulek proběhne na místě, přímo v den konání DT-MAT; v případě, že si někdo není jist, ohledně používané kalkulačky, nechť kontaktuje svého vyučujícího matematiky a s ním to zkonzultuje (určitě stačí elektronicky); povolené pomůcky naleznete https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/matematika

 • 04. 05. 2020 - Rozpis obhajob maturitních prací, verzi 2 naleznete ZDE.

 • 01. 05. 2020 - Rozpis obhajob maturitních prací, verzi 1 naleznete ZDE. Konkrétní podmínky obhajob maturitních prací budou včas upřesněny příkazem ředitele školy.Všem maturatům konající obhajoby maturitních prací (MP) v jarním termínu MZ2020 jsou již nyní ve webové aplikaci "Dlouhodobé práce" zpřístupněny posudky jejich MP. Dotazy týkající se MP zodpoví vedoucí MP. Ostatní dotazy týkající se maturitních zkoušek zodpoví zástupce ředitele p. Havlík. Optimálně dotazy pokládejte pomocí chatu v aplikaci MS Teams, tým "Maturanti 2019/2020", kde je uvidí i ostatní maturanti. V týdnu od 25. 5. 2020 proběhnou zároveń praktické zkoušky z odborných předmětů (PZO). Rozpisy pro jednotlivé třídy budou známy minimálně jeden týden před konáním PZO.

 • 14. 04. 2020 - Návrh vlády ČR k výuce a maturitním zkouškám, jarní termín: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/do-konce-skolniho-roku-se-vyuka-naplno-nevrati-maturity-ale-zrejme-budou-40320462?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null. Jakmile budeme mít bližší informace o termínech, tak Vás budeme informovat.

 • 27. 03. 2020 - ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020. Znění zákona č. 135/2020 Sb. naleznete ZDE. Prováděcí předpisy jsou v rámci MŠMT nyní vytvářeny. O dalším postupu ze strany školy, budete vždy s dostatečným předstihem informováni.

 • 19. 03. 2020 - Nejaktuálnější informace sledujte na webových stránkách CERMATu maturita.cermat.cz. Momentálně tam jsou zpřístuněny výukové podklady je státní části MZ.

 • 18. 03. 2020 - Harmonogram jednotné přijímací zkoušky a maturitní zkoušky je v současné době nezměněn. V případě změny budou aktuální informace zveřejněny na webu MŠMT a CZVV.

 • 04. 02. 2020 - Dnes byly odeslány všem maturantům pozvánky k písemné společné části MZ. Pro repetenty jsou k náhledu (tisku) u ing. Havlíka.

 • 15. 01. 2020 - Jednotným zkušebním schématem písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) pro jarní zkušební období ze dne 10. ledna 2020 MŠMT stanovilo časový rozvrh konání písemných prací
  a didaktických testů SČ MZ.

  Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizích jazyků se budou konat ve středu 8. dubna, resp. ve čtvrtek 30. dubna 2020, a to převážně v dopoledních hodinách. MŠMT se k dopolednímu časovému rozvrhu přiklonilo na základě podnětů z řad pedagogických sdružení.

  Didaktické testy SČ MZ se budou konat v období od 4. do 5. května 2020.

  Vzhledem k častým dotazům k možnosti žáků konat zkoušky v tzv. předsunutém termínu (zejména k možnosti konat zkoušky 30. dubna 2020) MŠMT vydalo 18. prosince 2019 k této problematice vyjádření.

  Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ je k dispozici na webových stránkách CZVV
  MŠMT.

  Matematika+ 2020

  Termín pro přihlašování k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ byl prodloužen do 31. ledna 2020. Žáci se tak dále mohou přihlašovat ke zkoušce prostřednictvím výsledkového portálu žáka (vpz.cermat.cz). Seznam žáků Vaší školy, kteří se ke zkoušce již přihlásili a zadali souhlas s předáním informace o přihlášení, naleznete v IS CERTIS v projektu MZ2020 v odkazu Přehledy / Žáci přihlášení k MA+.

  Zkouška proběhne na spádových školách ve středu 6. května 2020 od 9 hodin. Více informací
  o zkoušce, včetně přehledu vysokých škol, které zohledňují výsledek zkoušky, žáci naleznou na webových stránkách CZVV.

 • 10. 01. 2020 - Přihlašování k Matematice+

  I v letošním školním roce se mohou žáci přihlašovat k Matematice+ samostatně, nikoli prostřednictvím školy, a to do 15. ledna 2020 na výsledkovém portálu žáka (vpz.cermat.cz). Zkouška je nepovinná a bezplatná. Absolvent zkoušky získá certifikát o výsledku, který pak může či nemusí uplatnit.

  Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni tuto zkoušku úspěšně složit. Proto mnohé fakulty vysokých škol výsledek zkoušky zohledňují v přijímacím řízení a v některých případech vyjadřují podporu např. formou jednorázových stipendií. Nejedná se pouze o vysoké školy matematického nebo technického zaměření, ale např. i o Právnickou fakultu, Lékařskou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.

  Na stránkách www.cermat.cz je uveden seznam vysokých škol, které zkoušku zohledňují.
  I když je seznam průběžně aktualizován, nemusí obsahovat informace všech vysokých škol. Proto je vždy dobré ověřit si podmínky konkrétní školy, o níž má žák zájem.

 • 13. 11. 2019 - Žáci konají opravnou maturitní zkoušku se přihlásí (vyplní a podepíši přihlášku) k jarnímu termínu MZ2020 do 30.11.2019 na sekretariátě školy.

 • 13. 11. 2019 - Všichni žáci 4. ročníků se přihlásí do 30.11.2019 k jarnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášky mají u sebe třídní učitelé.

 • 13. 11. 2019 - Přehled důležitých termínů:

  5. 11.                     Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS.                                                    

  2. 12.                     Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

  13. 12.                  Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.

  18. 12.                  Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

  2. 1.                       Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.

  15. 1.                     MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

  3. 2.                       Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

  8. 4.; 30. 4.            Konání písemných zkoušek SČ MZ. (PP)                 

  4. – 6. 5.                Konání písemných zkoušek SČ MZ. (DT)

  6. – 7. 5.                Konání didaktického testu ze zkoušky Matematika+.

 • 13. 11. 2019 - Informace k vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce:
  Povinné předměty jsou jasné ... řádný termín (ČJ + CJ nebo MAT + povinné profilové předměty)
  Nepovinné předměty ... nezapočítávají se výsledku MZ, ale i v případě neúspěchu budou uvedeny na mat. vysvědčení.
  Praktická zkouška z odborných předmětů ... křížek do sloupce PRZ
  Obhajoba maturitní práce ... ... křížek do sloupce MP
  MAT+ ... přihlašování až v lednu, samostatný papír - nepíše se na mat. vysvědčení, se školou má společné pouze to, že se zde píše. Vše ostatní řeší CERMAT.

 • 30. 09. 2019 - Přehled maturitních témat pro MZ2020 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 24. 09. 2019 - Základní informace k vypracování MP (maturitní práce) naleznete ZDE (termíny, postupy pro vytvoření přihlášky, ...); šablonu maturitních prací naleznete ZDE; návod a podklady pro MP naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2019 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2019-do-kdy-jste-studenty-po-ma 

 • 17. 09. 2019 - Ústní část MZ: E4B, P4, S4A - 25.-29.5.2020; E4A, L4, S4B - 1.-5.6.2020;; obhajoby MP: 15.-22.5.2020

 • 17. 09. 2019 - Pokyn ředitele školy k financování maturitních prací naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2019 - Hodnocení maturitních prací navžené ředitelem školy. Ostatní informce naleznete na www.maturita.cermat.cz. Na téže webové stránce naleznete i veškeré informace týkající se maturitní zkoušky pro žáky s PUP, včetně uzpůsobení podmínek a hodnocení. V souladu s ustanovením § 38 písm. e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., a v případě žáků s PUP dle ustanovení § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
 • 17.09.2019 - Nahrazující profilová zkouška z cizího jazyka, sdělení ředitele školy (Týká se pouze třídy L4.)
 • 17.09.2019 - Hodnocení profilových částí MZ, sdělení ředitele školy
 • 17.09.2019 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.