Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Obory

Úvod » Obory

Přehled studijních oborů

Strojírenství

Historicky nejstarším oborem na škole je strojírenství (23-41-M/01). Jeho základem je znalost základních vlastností materiálů a technologických postupů při jejich zpracovávání. Absolventi oboru umí tyto postupy volit s ohledem na cenu i bezpečnost, dokážou navrhovat jednotlivé strojní součásti i celé mechanismy, znají principy měřících a regulačních zařízení a také automatického řízení strojů. Dokážou pracovat s programy CAD, CAM a s CNC stroji. Ročně se otevírají dvě třídy, jejichž označení začíná písmenem S, každá se svou specializací: Počítačová podpora techniky a Mechatronika

Více informací

Elektrotechnika

Obor Elektrotechnika (26-41-M/01) umožňuje svým absolventům široké možnosti dalšího uplatnění, počínaje mikroelektronikou, přes řídící jednotky PLC, robotiku, elektrické pohony, až k domovním a průmyslovýnm rozvodům a elektrárnám. Každý rok se otevírají dvě třídy, každá se svým vlastním zaměřením: jedním je průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy, druhým automatizace a sdělovací technika.

Více informací

Informační technologie

Obor Informační technologie je čtyřletý maturitní zkouškou zakončený studijní obor vycházející z RVP Informační technologie (18-20-M/01). Příprava žáků je zaměřena na oblasti spojené s programováním a vývojem software, operační systémy a počítačové sítě. 

Více informací

Technické lyceum - DOBÍHAJÍCÍ OBOR 2023-2024

Od klasických technických studijních oborů se technické lyceum (78-42-M/01) liší zaměřením na výuku přírodovědných předmětů – především matematiky a fyziky. Velká hodinová dotace patří také cizím jazykům (povinně je vyučována angličtina i němčina) a výpočetní technice. Po stránce odborné je obor zaměřen rovnoměrně mezi strojírenství na straně jedné a počítačovou grafiku, webdesign na straně druhé. I když jsou absolventi připravováni především ke studiu na technických a přírodovědných vysokých školách, získávají také úplné střední odborné vzdělání.

Více informací