Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Elektronické systémy, automatizace a sdělovací technika

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Zaměření oboru » Elektronické systémy, automatizace a sdělovací technika

Identifikační údaje

Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: slaboproud
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2014

Uplatnění absolventa

Absolventi příslušného zaměření se mohou uplatnit jako technici, operátoři a programátoři především ve středních technickohospodářských funkcích při

  • projekčních, konstrukčních a technologických činnostech elektrotechnického charakteru;
  • řízení technologických procesů se znalostí programování průmyslových automatů a robotů;
  • využití automatizace v bezpečnostních systémech a pro řízení budov;
  • programování počítačů, mikropočítačů a elektronických přístrojů a zařízení;
  • výrobě, údržbě, revizích a opravách elektrotechnických zařízení;
  • školení zaměstnanců z oblastí automatizace a sdělovací techniky;
  • řízení provozu v podnicích.

 

Učební plán

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Povinné všeobecné předměty

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

Anglický jazyk

ANJ

2/2

3/3

3/3

3/3

13/13

Německý jazyk

NEJ

2/2

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Chemie

CHE

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Povinné odborné předměty

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

Informační a komunikační technologie

IKT

3/2

2/2

1/1

0

6/5

Základy elektrotechniky

ZAE

4

2

0

0

6

Technická dokumentace

TED

2/1

0

0

0

3/1

Elektrotechnická měření

ELM

0

3/2

3/3

3/3

9/8

Strojnictví a CAD

SCA

0

2/1

0

0

2/1

Číslicová technika

CIT

0

3/1

0

0

3/1

Elektronika

ELT

2

2

2

0

6

Automatizační technika

AUT

0

0

2

1

3

Mikroprocesorová technika

MIT

0

0

3/1

3/1

6/2

Počítačové sítě

PST

0

0

0

3/1

3/1

Silnoproudá zařízení

SIZ

0

2

1/1

0

3/1

Radioelektronická zařízení

RAZ

0

0

3

3

6

Telekomunikační zařízení

TEZ

0

0

3

3

6

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

Celkem vyučovacích hodin

34/10

33/12

33/12

31/8

131/42