Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Školy bez bariér

Úvod » O škole » Projekty » Školy bez bariér

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Školy bez bariér - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.

Předmětem projektu je zajistit plnou bezbariérovost prostor školy v rámci hlavní budovy A a budovy D. Součástí změn jsou přístavby dvou venkovních bezbariérových výtahů za účelem propojení všech provozních částí a podlaží budov. Výsledkem realizace projektu bude zajištění bezbariérového přístupu do všech provozně důležitých prostor školy a jejího areálu, a to pro všechny osoby s omezenými schopnostmi smyslového vnímání a zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Cílem projektu je zajistit co nejvyšší bezbariérovost školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání a zpřístupnění školy všem žákům a studentům s handicapem.

Odkaz: Webové stránky projektu na webu zřizovatele - KULK.