Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Erasmus 2019/2020

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus+ » Erasmus 2019/2020

Odborné stáže pedagogů ERASMUS+

Slovensko 2020

V termínu 17.2. – 21.2.2020 vycestovali 3 odborní pedagogové naší školy do partnerské školy ve slovenském Tvrdošíně na Oravě. Ve Spojené škole Tvrdošín realizovali odbornou stáž v rámci programu Erasmus+. Pedagogové po dobu jednoho týdne studovali systém odborného vzdělávání studijních oborů Mechatronika, Elektrotechnika, Informační a síťové technologie. Zúčastnili se výuky odborných předmětů i praktických cvičení v laboratořích a odborných dílnách. Společně s pedagogy partnerské školy diskutovali o systému a metodice odborného vzdělávání, seznámili se s příklady dobré praxe a inovativními postupy v daných oborech.

Prostudovali vzdělávací programy a v rámci náslechů v hodinách mohli porovnávat metodiku, styl a organizaci výuky. Poznali a navštívili také partnerské firmy, které spolupracují při odborné praxi žáků, duální systém vzdělávání a reakce na požadavky trhu práce. Volná odpoledne využili pedagogové k poznání Oravy. Navštívili okolní města Trstena a Námestovo a seznámili se i s historií zdejšího kraje, prohlédli si skanzen, dřevěný kostelík ve Tvrdošíně, který je zapsaný v UNESCO, galerie Marie Medveckej.

S partnerskou školou máme velmi dobrou spolupráci. Vzájemně spolupracujeme v rámci programu Erasmus+. Žáci z Tvrdošína byli u nás v rámci tohoto programu na 14 denní stáži a plánujeme i stáže našich žáků na Slovensku.

Stáž pedagogů na Slovensku byla jedinou stáží, která se v tomto školním roce realizovala. Všechny ostatní byly zrušeny z důvodu covidové pandemie v Evropě a ve světě.

 


Erasmus+ 2019/2020

V rámci projektu Erasmus+ získala škola grant na realizaci odborných zahraničních stáží. V tomto školním roce budou žáci moci vycestovat do Irska, Polska a Španělska. Stáží se budou moci zúčastnit žáci třetích ročníků – krátkodobé stáže a žáci čtvrtých ročníků – dlouhodobá stáž.

 

Přehled stáží - krátkodobé:

Irsko – 15 žáků
Polsko – 4 žáci
Španělsko – 15 žáků

 

Přehled stáží - dlouhodobé:

Irsko – 5 žáků
Španělsko – 5 žáků

 

Účastníci stáží získají nové odborné kompetence,  seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Konkrétní náplň práce každého účastníka bude záviset na studovaném oboru. 

Délka praxe bude 5 dní v týdnu.Ve volných dnech bude probíhat kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi. Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, Europass Mobilita.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise.

 

Přihlášky ke stažení