Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Erasmus 2023/2024

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus+ » Erasmus 2023/2024

ERASMUS+ 2023/2024
 

V rámci projektu Erasmus+ získala škola Akreditaci na projektové období 2021-2027 na realizaci odborných zahraničních stáží. V tomto školním roce budete moci vycestovat do Irska, Španělska, Polska a na Slovensko. Stáží se budou moci zúčastnit žáci třetích a čtvrtých ročníků.

Účastníci stáží získají nové odborné kompetence, seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Konkrétní náplň práce každého účastníka bude záviset na studovaném oboru. 

  • Délka praxe bude 5 dní v týdnu
  • Ve volných dnech budou exkurze nebo individuální akce. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi
  • Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi ECVET

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské unie.

Informační schůzky proběhly v termínu 19. a 20.10. 2023. Doplňující informace lze nalézt v této prezentaci.

 

ONLINE PŘIHLÁŠKY

Termín pro odevzdání přihlášky je 31.10.2023.

S případnými dotazy se obracejte na Štěpánku Břeskou