Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Zprávy z jazykových kurzů učitelů

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus+ » Erasmus 2021/2022 » Zprávy z jazykových kurzů učitelů

Zprávy jednotlivých učitelů z jazykových kurzů

Dublin

Jazykový kurz Erasmus+ jsem strávil v Dublinu, hlavním městě Irska. Výuka probíhala v jazykové škole TWIN English Centre Ireland situované blízko městského centra. První den jsem byl v rozpacích, neboť v malé učebně bylo asi 16 studentů a nedostávalo se ani židlí, ale od druhého dne se počet ustálil na 8 - 10 osobách. Studenti byli z různých částí světa, tak bylo zajímavé porovnávat při rozhovoru s nimi, vliv mateřského jazyka. Musím říci, že všichni učitelé si získali mé sympatie. V naší třídě se během 14 dnů vystřídalo více, asi 8 učitelů, což jsem hodnotil jako pozitivní a zábavné, oproti soudu ostatních spolužáků - skvělá možnost porovnat širokou paletu přístupů k výuce. Linii výuky stmelovala učebnice a výklad postupně navazoval.

Ubytování jsem zvolil, po dobrých zkušenostech z předchozích let, v hostitelské rodině, kde jsem nalezl opravdu komfortně vybavený pokoj včetně samostatného příslušenství. Nebyl problém ani s ustájením bicyklu, ani s dobrou kuchyní majitelky domku. Jen zpočátku jsem nebyl schopen v rodině porozumět angličtině, neboť velká část slov je vyslovována stejně jak se slovo píše. 

Dublin je velmi krásné město s hromadou kulturních akcí, výborným chováním řidičů k cyklistům, množstvím cyklostezek oddělených od pruhů pro vozidla, výběru pěších procházek nad útesy, po plážích i v rozlehlých parcích. Každý večer je možné strávit se sklenkou jiné místní značky piva na hudební produkci v malých hospůdkách, či vyrazit do divadla na muzikál či hru. K pozitivnímu vnímání atmosféry přispěla zejména skutečnost, zdůrazňovaná často majitelkou domu, že za celých 14 dnů nezapršelo, a tedy věčně zelené Irsko se změnilo na Irsko žluté. Ovšem až na poslední den, kdy jsem šlapajíc po silnici na kole, zanořoval nohy po lýtka do vody. Nezapomenutelná tečka. 

P.Z.

 

Kypr

V průběhu května letošního roku jsem se zúčastnila týdenního jazykového kurzu v Limassolu na Kypru. Kurz angličtiny byl zaměřen jak na nová slovíčka, gramatiku, čtení, psaní, tak hlavně na anglickou konverzaci. Kurz probíhal každý všední den, od pondělí do čtvrtka po dobu 5 hodin, v pátek byla výuka zkrácena a v rámci odpoledního programu byl prostor na společný výlet.

Během odpoledních hodin jsme s ostatními studenty podnikali společné akce po Limassolu. Zúčastnili jsme se přehlídky lodí a aut v přístavu a také konverzačního klubu uspořádaného jazykovou školou. V průběhu večera jsme tak mohli konverzovat v angličtině i v jiném prostředí než ve školních lavicích.

Co se týče angličtiny, tak úroveň celé skupiny v jazykové škole odpovídala vstupnímu testu, a proto to pro mě bylo přínosné. Kromě zlepšení angličtiny jsem poznala i nové lidi z různých koutů Evropy.

Celý jazykový kurz bych proto hodnotila jako velmi zdařilý. V případě, že bych měla někdy v budoucnu šanci se v rámci programu Erasmus+ zúčastnit nějakého dalšího programu, tak bych určitě neváhala. :)

BK

 

Kypr

Ve dne 27.6—1.7.2022 jsme abslovovaly kurz "Methodology of TFLE" (Metodika výuky angličtiny jako cizího jazyka) na jazykové škole English in Cyprus v Limasolu na ostrově Kypr. Přiletěly jsme už v sobotu 25.6. a hned po ubytování v hotelu Blue Crane jsme se vydaly prozkoumat blízkou pláž. V neděli jsme si udělaly výlet do města Pafos, které je známé díky starověkým vykopávkám. Od pondělí do pátku probíhala výuka od 8 do 14 hodin, s naší lektorkou jsme si připomenuly nebo nově prozkoumaly různé metody a styly výuky, zkusily si naplánovat své vlastní hodiny s využitím jednotlivých stylů a taky jsme hodně diskutovaly o tom, jak se učí angličtina a další předměty, jaký je přístup ke vzdělávání a jak se liší či shoduje životní styl a hodnoty na Kypru a v České republice.

V jazykové škole byli na jiných kurzech i další pedagogové z České republiky, Slovenska a Polska a všichni jsme o přestávkách mohli porovnávat nejen svou práci, ale i sdílet radosti a strasti učitelského povolání. Se studenty z různých zemí a s různou úrovní znalosti angličtiny jsme se potkaly v úterý večer na programu "Speaking club" - dvouhodinovém setkání v kavárně, kde jeden z učitelů vedl konverzační aktivity. 

Čas po vyučování jsme věnovaly výletům, například do hlavního města Larnaky nebo horské vesničky Omodos, procházkám po staré části Limasolu a samozřejmě i relaxaci u moře. Setkaly jsme se i s absolventy naší školy, kteří byli na Kypru na dlouhodobé stáži. Celý kurz byl pro nás přínosný z hlediska jazykového, profesního i osobnostního rozvoje.

KP, EP

 

Kypr

Kurz proběhl v srpnu na škole English in Cyprus, Limassol, Kypr v termínu od 15.8.2022 - 26.8.2022.

Doprava letecky z Prahy do Larnaky a přesun taxi dopravou do Limassolu.

Kurz měl časovou dotaci 25 hodin týdně, jednalo se o intenzivní kurz angličtiny, název kurzu: Intensive General English.
Kurz byl výborně organizovaný, složený z poslechu, konverzace, gramatiky a testů.

Další účastníci byli z Polska, Ukrajiny, Ruska, Německa, Slovenska a dalších evropských států.
Ubytování bylo v hotelu Blue Crane v Limassolu a byla zajištěna doprava na kurz a zpět.

Součástí byl i program návštěvy historického centra města a přístavu.

Studium bylo zakončeno závěrečnou zkouškou a předáním diplomu o úspěšném absolvování.
PT
 

Jazykový kurz – 14 dní, Kypr, Limassol, srpen 2022

Jazykového kurzu na Kypru jsem se zúčastnila na jazykové škole English Sunny School of Cyprus. Kurz probíhal každý všední den od 8:30 do 13:30. V prvním týdnu jsem byla zařazena do skupiny jazykové úrovně C1 společně s dalšími 6ti studenty z Polska a Ruska. Hodiny se zaměřovaly na procvičování gramatiky, ale především na konverzaci na vybraná témata, jako například životní prostředí, tradiční kyperská kuchyně nebo hudební žánry. Všechny hodiny vedla rodilá mluvčí z Austrálie, Toni. V druhém týdnu kurzu jsem měla individuální lekce s rodilým mluvčím z Velké Británie, Alexem. Opět byla hlavní náplní konverzace. Celkový přínos jazykového kurzu shledávám v rozvoji slovní zásoby.

Ve volných víkendových dnech a odpoledních hodinách jsem poznávala místní kulturu a zvyklosti. Velmi blízké se mi staly všudypřítomné kočky, kterých žije na Kypru více než stálých obyvatel. Měla jsem možnost procestovat celou jižní část Kypru a podívat se tedy nejen po celém historickém i širším centru Limassolu, ale také do východní Ayia Napa, což je nejoblíbenější turistická destinace na Kypru nebo naopak na západní část ostrova a pláže vyhlášené jako nekrásnější pro šnorchlování. Cestování po ostrově s sebou neslo nutnost začlenit se do dopravních zvyklostí na Kypru, tedy řízení v opačném směru. Volný čas jsem také využila k několika setkáním se studenty, čerstvými absolventy naší školy, kteří v té době byli na Kypru na dlouhodobé stáži. Celý kurz byl hrazen z prostředků programu Erasmus+.

ŠR 

 

Kypr

Jazykový kurz proběhl v Limassolu na Kypru v jazykové škole English in Cyprus v průběhu jednoho týdne. Před zahájením kurzu jsem absolvoval „rozřazovací“ test. Dopolední výuka, pod vedením učitelky Danae, byla zaměřena na procvičování základů gramatiky, a to zejména na přítomný, minulý a budoucí čas. Odpolední výuka, pod vedením učitele Simona, se týkala převážně procvičování konverzace. Kurz obsahoval celkem 25 vyučovacích hodin a byl zakončen rozsáhlým testem.

Ubytování bylo zajištěné v hotelu Blue Crane. Do školy a ze školy nás vozil kyvadlový autobus. Ve volném čase jsme si prošli historické centrum města, hlavní přístav a krásnou promenádu lemovanou palmovou alejí. Přestože již byl listopad, tak bylo příjemné si zaplavat v čistém moři i v hotelovém bazénu. I škola nabízela studentům různé odpolední aktivity, mezi které patřil i výlet do hor. Bohužel však vzhledem k malému počtu zájemců se neuskutečnil.

JV

 

Malta

Ve dnech 20. 11. - 26.11. jsem se zúčastnila spolu s kolegy ze SPŠSE a VOŠ Liberec jazykového kurzu na Maltě. Výuka probíhala od pondělí do pátku, od 9:00 - 14:30- dopolední blok výuky byl do 12:30 - v tomto čase se jednalo o výuku podle jazykové úrovně, do které jsme byli rozděleni na základě testů. Testy jsme dělali online ještě před zahájením kurzu. Odpolední blok byl konverzační. Ten mi vyhovoval víc.

Bydleli jsme v apartmánech s výhledem na moře. Ubytování bylo bez výhrad. Každý měl samostatný pokoj.

Jazykový kurz splnil z mého pohledu účel. Pedagogický kolektiv se ještě více utužil. Jazykové znalosti se rozšířily.

Za mě naprostá spokojenost jak s organizací, tak i s průběhem celého kurzu.

JZ 

 

Malta

Malta - volba země, kde se člověk nesekne ve výběru. Moře, vzduch, památky, kultura, příroda, kuchyně, zážitky, atmosféra - s výbornými kolegy - jedinečný zážitek na úrovni "dárku".

Jazykový kurz angličtiny - výsledný efekt je zásadně odvislý od lektora. Týden na oprášení a rozmluvení angličtiny rozhodně stačí, pokud se ovšem nejedná o týdenní náslech. Vyučující, který se rád poslouchá a učí stylem "one woman show" člověku moc prostoru k dialogu neposkytuje.

Ubytování/apartmány s výhledem na moře - je bezkonkurenční bonus, který se podařilo zajistit a za to velký dík organizátorům. Blízkost ke škole pěšky je také významné plus, které na miskách vah dovažuji zlatem

JK 

 

Malta

Jazykový kurz anglického jazyka na Maltě - 21/11/2022 - 25/11/2022

Doprava z Liberce až po přistání na Maltě byla naprosto bez problémů. Drobný zádrhel nastal na Maltě, kde byl domluven odvoz na ubytování. Všichni jsme věděli, že kurz je pod společností GV Malta, ale nikdo z nás si předem nezjistil, že GV je Global Village, takže až po osobním telefonátu s řidičem jsme se našli. :-) 

Ubytování bylo zajištěno ve dvou apartmánech s moc krásným výhledem na mořskou zátoku

 Druhý den ráno jsme šli do školy, kde jsme měli zajištěn jazykový kurz, který se skládal z dopolední části výuky gramatiky a odpolední části konverzační. Pro jednoho z účastníků byl kurz obzvláště přínosný, neboť se z A1 posunul na úroveň B1+.

Přestože jsme měli relativně málo času na prozkoumání celého ostrova, tak jsme navštívili pamětihodnosti v okolí, hlavní město Vallettu a dokonce došlo i na koupání v moři.

Dále jsme preferovali ochutnali spoustu místní kuchyně.

Poslední vzrušení nastalo cestou zpět, kde nám na letišti oznámili, že pro nás není v letadle z Malty místo. Ale vydrželi jsme, nechali jsme si zavolat nejvyššího šéfa, který když zjistil, kolik by to leteckou společnost stálo, tak nás do letadla dostal. Měli jsme úplně poslední zadní místa v letadle. :-)

Poslední šok, se kterým jsme počítali, byl šok teplotní. Z +20°C na Maltě do -8°C v ČR.

RH

 

Rakousko

Intenzivní čtrnáctidenní jazykový kurz němčiny jsem absolvovala v překrásném městě Salzburg.

Škola měla své sídlo v samém historickém centru města, takže jsem každý den procházela malebnými uličkami a průchody domů.

Škola se vyznačuje tím, že kurzy probíhají v malých skupinách, a tak mými spolužáky byli dva mladí lidé ze Španělska a Mexika. Velmi sympatický byl také náš učitel, který byl plný elánu a neustále vymýšlel různé aktivity, kterými výuku zpestřoval. Dopoledne probíhala výuka gramatiky za pomoci učebnice, poslechů, testů a odpolední část byla věnována konverzaci. Kromě toho jsme společně navštívili Schloss Hellbrunn se svým Wasserspiele. Výuka byla pro mě velmi přínosná, neboť jsem musela neustále komunikovat, a to nejen ve škole, ale i ve volném čase, protože jsem bydlela v hostitelské rodině a mojí bytnou byla skvělá paní Sylvie, se kterou jsem si velmi rozuměla. Společně jsme byli na opeře, kterými je Salzburg známý. Nikdy nezapomenu na naše kávičky na terase při západu slunce, kdy jsme si povídaly (tedy já se snažila tvořit srozumitelné věty).

Salzburg je nádherné město, které nabízí spoustu možností, jak trávit volný čas. Navštívila jsem snad všechny památky, které tam jsou, ušla desítky kilometrů po cestách v okolí, ochutnala jsem vynikající kávu a skvělý Topfenstrudel. No a samozřejmě echt original Mozzartkugel od Fürsta.

Celý kurz byl pro mě velmi přínosný jak z hlediska jazykového, tak z hlediska osobního. Získala jsem nové přátele a se Sylvií jsem zůstala v kontaktu a němčinu si stále oživuji naší vzájemnou komunikací.

MK