Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Novinky

červen
28

Pracovní listy

V červnu jsme si připomněli obsah pracovních listů, které nás provázely celý rok. Poslední společné hodiny jsme využili i na zhotovení...

více
červen
06

E-learning v multimediální učebně

V květnu se můžeme scházet osobně ve škole, to jsme všichni uvítali. Dokončujeme práci v E-LEARNINGU polského jazyka. Vybavení...

více
květen
01

E-learning

V dubnu se snažíme pokračovat v kurzu polštiny v E-LEARNINGU. Dokončili jsme prezentaci našeho minipodniku, přesto že v prostředí online...

více
duben
22

Administrativa

V březnu pracujeme dále s pracovními listy. Začínáme si stále více uvědomovat, jak je administrativa spojená s podnikáním složitá....

více
březen
22

Nové návrhy výrobků

V únoru pracujeme s novými pracovními listy. Dále zpracováváme a diskutujeme nad návrhy již zpracované dokumentace našich výrobků....

více
únor
06

Propagace

V lednu jsme se zaměřili na vytvoření propagace naší fiktivní firmy. Podařilo se nám dokončit prezentaci, přesto že máme problémy se...

více
leden
15

Výroba ozdob

V prosinci jsme se již mohli osobně scházet. To nás vedlo k zahájení výroby z našeho výrobního programu. Navrhli jsme ozdoby zaměřené...

více
prosinec
21

Nákup materiálu a nástrojů

V listopadu jsme nakoupili potřebný materiál a nástroje pro naši výrobu. Scházíme se v prostředí Teams. Využíváme on-line schůzky k...

více
listopad
29

Funkce jednotlivých členů minipodniku

V říjnu jsme stanovili funkce jednotlivých členů minipodniku. Pro naši prezentaci jsme z jednotlivých návrhů členů týmu vybrali...

více
říjen
30

Založená podniku

V září jsme se sešli za účelem výběru členů pro založení minipodniku. Zároveň jsme se dohodli na výrobním programu. Pro propagaci...

více