Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Přihláška ke studiu

Úvod » VOŠ » Pro uchazeče » Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE zde>>

 

 

Název a adresa vyšší odborné školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
Masarykova 3
460 84 Liberec 1

 

Obor vzdělání (kód a název) do kterého se uchazeč hlásí

26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika

  • zaměření "Průmysová automatizace"
  • zaměření "Informační technologie v elektrotechnice"

 

 

Přihláška musí být řádně vyplněna (nejčastěji chybějící údaje)

  • zvolený obor se zaměřením
  • druh studia je pouze kombinované
  • kód, název oboru (KKOV) a IZO střední školy, odkud se uchazeč hlásí - volně na přihlášku
  • potvrzení správnosti údajů - razítko střední školy nebo úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • potvrzení od lékaře
  • kopie maturitního vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky. V případě, kdy uchazeč podává přihlášku a navštěvuje střední školu, dodá kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení. Nebude-li kopie maturitního vysvědčení dodána, považuje se přihláška za neplatnou.
  • podpis uchazeče
  • pokud přihláška nebude obsahovat všechny náležitosti, bude uchazeč vyzván k doplnění přihlášky