Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Informační technologie v elektrotechnice

Úvod » VOŠ » Pro uchazeče » Učební plány oboru » Informační technologie v elektrotechnice

studijní plán zaměření informační technologie v elektrotechnice

Povinné předměty

Povinné předměty Zkratka

Období (denní studium+samostudium)

forma hodnocení

Celkem hodin za předmět

denní studium + samostudium

1. ročník 2. ročník 3. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Anglický jazyk (absolutorium) ANJ

13+30

z

13+30

z

13+30

zk

13+30

z

---

13+30

zk

65+150
Aplikovaná matematika APM

5+13

z

5+13

z

5+13

z

5+13

zk

---

5+13

kz

25+65
Ekonomika EKO

5+12

kz

5+12

z

5+12

zk

5+12

z

---

5+12

z

25+60
Elektrotechnika (absolutorium) ELE

5+15

z

5+15

kz

5+15

zk

5+15

kz

---

5+15

zk

25+75
Mikroprocesory MIK

10+24

zk

10+24

z

10+24

kz

10+24

zk

---

10+24

z

50+120
Počítačové systémy (absolutorium) PCS

14+34

zk

14+34

zk

14+34

zk

14+34

zk

---

14+34

zk

70+170
Programování (absolutorium) PRG

12+27

zk

12+27

zk

12+27

kz

12+27

kz

---

12+27

zk

60+135

Internetové technologie ITE

13+31

kz

13+31

zk

13+31

z

13+31

kz

---

13+31

z

65+155
Programové vybavení PRV

5+12

z

5+12

kz

5+12

z

5+12

zk

---

5+12

z

25+60
Seminář k absolventské práci SAP --- --- --- ---

5+15

kz

---

5+15
Odborná praxe PRA ---

2 týdny

z

---

2 týdny

z

16 týdnů

z

--- 20 týdnů (800 hodin)
Celkem hodin za období (denní studium+samostudium) 82+198 82+198 82+198 82+198 5+15 82+198 415+1005
Počet z/kz/zk* 4/2/3 5/2/3 3/2/4 3/3/4 1/1/0 4/1/4 21/10/18