Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Zaměření oboru

Úvod » Obory » Technické lyceum » Zaměření oboru

NOVĚ OTEVÍRANÁ ZAMĚŘENÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

•    dvě zaměření: textilnictví / strojírenství
•    1. a 2. ročník - pro obě zaměření stejný

ZAMĚŘENÍ TEXTILNICTVÍ (OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025) - NOVÉ

Zaměřeno na nanomateriaály, nanotechnologie a inovační technologie výroby technických textilií ... nanovlákana, netkané textilie, textilie s přidanou hodnotou (lékařství, kevlar, záchranné složky, funkční materiály), projektové řízení, 3D technologie, ..

Vyučované předměty:

Český jazyk a komunikace (JAZ)
Literatura a dějiny kultury (ESTET)
Anglický jazyk (JAZ)
Německý jazyk (JAZ)
Dějepis (SPOL)
Základy společenských věd (SPOL)
Matematika (MAT)
Fyzika (PŘÍR)
Matematicko-fyzikální cvičení (APLI-MAT)
Chemie (PŘÍR)
Biologie (PŘÍR)
Tělesná výchova (ZDR)
Ekonomika (EKON)
ICT (IKT) 
Multimédia (ESTET)
Mediální a projektová výchova (ESTET)
Stroje a automatizace v textilní výrobě
Textilní nanomateriály
Strojnictví
CAD systémy (IKT)
Textilní technologie
Textilní vlákna
Zkoušení textilií

ZAMĚŘENÍ NA STROJÍRENSTVÍ  (OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025) - NOVÉ

Zaměřeno na moderní výrobní technologie a řízení výrobních postupů (střední management ve firmách) ... 3D technologie, 3D tisk, logistika, projektové řízení a základy manažerských postupů, automatizace, robotika, CNC technologie,  ...

Vyučované předměty:

Český jazyk a komunikace (JAZ)
Literatura a dějiny kultury (ESTET)
Anglický jazyk (JAZ)
Německý jazyk (JAZ)
Dějepis (SPOL)
Základy společenských věd (SPOL)
Matematika (MAT)
Fyzika (PŘÍR)
Matematicko-fyzikální cvičení (APLI-MAT)
Chemie (PŘÍR)
Biologie (PŘÍR)
Tělesná výchova (ZDR)
Povinné odborné předměty 
ICT (IKT)
Informační bezpečnost (IKT)
Projektová výuka (GRAF A DES)
Technické materiály (PŘÍR)
Technická dokumentace (GRAF A DES)
Deskriptivní geometrie (GRAF A DES)
CAD systémy (IKT)
CAM systémy a CNC (GRAF A DES)
3D technologie (GRAF A DES)
Průmyslové výtvarnictví (GRAF A DES)
Ekonomika (EKON)
Logistika a technická administrativa (EKON)
Technicko-fyzikální výpočty (TECH FYZ)
Základy elektrotechniky (TECH FYZ)
 

 

Studijní obor technické lyceum končící v roce 2023-2024 má dvě zaměření. Studenti obou zaměření absolvují základ designu, strojařských technologií, počítačové grafiky a webdesignu, společně absolvují veškeré všeobecné předměty.

Volbou zaměření student zároveň volí okruh předmětů pro svou maturitní zkoušku. Volba zaměření probíhá dle volby studentů s pochopitelným přihlédnutím k jejich dosavadním studijním výsledkům.

Zaměření jsou:

  • 3D technologie se soustřeďují na "strojařskou a designérskou" část studia.
  • Webové aplikace a multimédia je zaměřen na návrh grafických výstupů (tiskoviny, design webů a aplikací), webových stránek a SEO optimalizaci – tedy na "informatickou" část studia.