Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Azure DevTools for Teaching

Úvod » O škole » Software » Azure DevTools for Teaching

Program Azure DevTools for Teaching (ADT4T) je novým portálem pro získávání programového vybavení pro vzdělávací účely od firmy Microsoft. Program obsahuje zejména vývojové nástroje použitelné pro výuku v oblasti informačních technologií - tedy obor P. Program také obsahuje podkladové licence operačních systémů (to aby bylo možné vývojové nástroje nainstalovat). 

Studenti, kteří pro své vzdělávání chtějí softwarové produkty využít, si jej mohou stáhnout pro použití na svých domácích počítačích zdarma (např. Windows 10®, Windows Server 2019, Visual Studio® a mnohé další). Po ukončení výuky je možné nainstalovaný software dále využívat k nekomerčním účelům po neomezenou dobu.

Microsoft Account

Pro aktivaci, veškerou správu a zpřístupnění software je třeba vždy používat soukromý microsoft account! (Například, ale ne výlučně, na doméně jako @outlook.com, @outlook.cz...)

Registrace

Postup registrace:

 1. Nejprve je nutné svůj účet zaregistrovat a ověřit na stránce https://azureforeducation.microsoft.com/devtools. Použijte odkaz "Sign In" uprostřed stránky, ne ten nahoře v jejím záhlaví.
  • Je třeba se hlásit na soukromý Microsoft účet. V průběhu registrace provedete aktivaci zadáním školního MS účtu. (Stejný jako pro přístup k Microsoft 365, který je obvykle ve tvaru jmeno.prijmeni.000@pslib.cz.)
 2. Poté lze aktivovat jednoroční předplatné programu na stránce https://azure.microsoft.com/en-us/free/free-account-students-faq/. Zde dostane student přidělen svůj 100 dolarový kredit, který může vyčerpat za služby Azure.

Prostředky

Poté již jsou k dispozici:

Licenční podmínky

 • Můžete používat software pro nekomerční účely včetně výuky, výzkumu, designu, vývoje a testování, pro hodnocení, testy nebo osobní projekty. Nesmíte využívat software DevTools za účelem zisku.
 • Jakmile přestanete být studentem školy, nemůžete nadále získávat software DevTools. Nicméně můžete dále používat produkty instalované již dříve na vaše PC za podmínky, že dodržíte programové směrnice DevTools.
 • Nesmíte dát kopie, zapůjčit nebo nahrát software dalším osobám. Další uživatelé, kteří přicházejí v úvahu, musí získat software za podmínek stanovených správcem programu ADT4T.

Výhody placení členství pro školu:

 • vývojový software zdarma pro všechny počítačové učebny
 • operační systému (Windows) pro počítače na nichž probíhá výuka programů zařazených do ADT4T na naší škole
 • všechny serverové produkty pro účely testování a výuky, databázové servery
 • kompletní dokumentace pro vývoj s produkty Microsoft
 • možnost stažení nejnovějších verzí software z internetových serverů společnosti Microsoft