Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Pokyny pro úlevy a uvolnění z TEV

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Pokyny SPŠSE a VOŠ Liberec » Pokyny pro úlevy a uvolnění z TEV

Uvolnění z výuky povinné školní tělesné výchovy (dále jen "TEV") schvaluje ředitel SPŠSE a VOŠ Liberec na základě vyplněné Žádosti o uvolnění Z TEV. U neplnoletých žáků je nutný také podpis zákonného zástupce.

Pokud se jedná pouze o úlevy z TEV (např. bez běhů v období pylové sezóny), je třeba vyplnit pouze první část žádosti (škrtne se druhá část), kde lékař může uvést zakázané cviky (činnost).

Pokud se jedná o uvolnění z TEV, je nutno vyplnit druhou část žádosti (škrtne se první část). Není třeba uvádět diagnózu a ani další podrobnosti. Stačí uvést např. "doporučuji".

Žádost je vždy potvrzena příslušným ošetřujícím lékařem (razítko a podpis).

Postup při uvolnění výuky:

  1. vyplněná žádost je žákem doručena třídnímu učiteli k seznámení, který potvrdí seznámení datem a svým podpisem,
  2. dále žák doručí žádost vyučujícímu TEV, který doporučí jeho uvolnění z výuky TEV a žádost zaeviduje,
  3. žádost pak předá vyučující TEV pověřenému zástupci ředitele školy, který ji předloží ke schválení řediteli školy,
  4. po schválení pak provede zástupce ředitele školy záznam do Bakalářů.

Příslušný dokument (doc) ke stažení zde.