Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Odborné praxe 2. a 3. ročníků

Úvod » Pro studenty » Praxe » Odborné praxe 2. a 3. ročníků

registrace a přihlášení

 • odborná praxe 2. ročníků ve firmách proběhne 2 týdny v termínu 20. 5. - 31. 5. 2024.;
 • odborná praxe 3. ročníků ve firmách proběhne 3 týdny v termínu 20. 5. - 7. 6. 2024.;
 • týká se oborů školy (elektrotechnika, informační technologie, oděvnictví, textilnictví a strojírenství);

registrace

Registrace na povinnou praxi pro 2. a 3. ročníky bude spuštěna od 23. 1. 2024. Registrovat se můžete zde. Přihlášení probíhá pomocí školního (Office) účtu. S problémy spojené s registrací do školní aplikace se obracejte na Mgr. Michala Stehlíka - 3. patro (3.NP) budovy B.

 

Řešení obvyklých problémů při zadávání praxe:

 • Přihláška nejde vytisknout (tj. nelze ji stáhnout)

  • Řešení problému: Nemáte správně vyplněný profil (chybí tam datum narození, email, telefon nebo třída)

 • Nelze se přihlásit do systému

  • Řešení problému: Zkuste to druhý den a jinak napište zprávu přes chat Teams (Michal Stehlík, ZAM) nebo email (michal.stehlik@pslib.cz) a praxe bude aktivována přes databázové rozhraní odpoledne.

 • Nelze přidat novou firmu do systému

  • Řešení problému: Napište zprávu přes chat Teams (Michal Stehlík, ZAM) nebo email (michal.stehlik@pslib.cz) a firmu do aplikace přidá (nepozději do druhého dne).

Doplňující informace k registraci

 • Registrovat se na praxe je možné do 21. dubna 2024.
 • Věnujte pozornost při vyplňování údajů do smlouvy - zejména na kontaktní osobu. Čtete pozorně návod!
 • Vyplněnou smlouvu je třeba vytisknout dvakrát (Jeden výtisk se odevzdává ve firmě, jeden zůstává ve škole u třídního učitele.)
 • Žák si zajistí razítka, podpisy a odevzdání smlouvy- firma + škola a jeden podepsaný výtisk vrací zpět do školy (třídnímu učiteli)
 • Po absolvování praxe žák odevzdá potvrzený (firmou - razítko vč. podpisu odpovědné osoby) výkaz činnosti třídnímu učiteli.

Šablona výkazu ke stažení zde.

 

Podrobný postuP, aneb co znamená "zajistit si praxi ?":

 1. domluvit se ve firmě na odborné praxi, 
 2. zaregistrovat praxi ve webové aplikaci, 
 3. 2x vytisknout dohody, 
 4. oba výtisky nechat podepsat ve firmě, 
 5. odevzdat obě kopie třídnímu učiteli a nechat potvrdit ve škole (třídní učitel předá HAR, PLU nebo ZDR nebo SEM, kteří praxe za školu potvrdí). Pozn. zástupce ředitele nestandardní požadavky na odborné praxe, před podpisem, konzultuje s vedoucími předmětových komisí daného oboru, 
 6. dodat zpět do firmy jednu podepsanou kopii dohody o odborné praxi.

 

Praxe musí být "odborná", tzn. žádný prodej zboží, obsluha v restauracích, apod. 

 

V rámci odborných praxí si žáci povedou výkaz praxe, který ihned (ihned následující pondělí) po skončení odborných praxí odevzdají do školy (opět třídním učitelům a následně výkazy skončí u zástupce ředitele). Dále může být absolvování praxe doplněno dalšími podmínkami z jiných předmětů, např. zpracování zprávy z praxe, referátu, ..., jež se projeví v hodnocení daných předmětů.

 

Důležité upozornění: Nedodání vyplněného a potvrzeného výkazu praxe se považuje za nesplnění požadavků na absolvování předmětu PRAXE a žák bude, z daného předmětu, klasifikován, nezávisle na ostatních známkách v daném předmětu, na vysvědčení známkou "NEDOSTATEČNÝ". (netýká se oboru technické lyceum)

 

podmínky pro zajištění odborných praxí ve 4. ročníku

Podmínky odborných praxí ve 4. ročníku definuje každá předmětová komise individuálně.

Odborné praxe ve firmách ve 4. ročníku probíhají od září do konce dubna, vždy jeden den v týdnu po celou dobu. Žáci si vedou výkaz dlouhodobých odborných praxí, který je průběžně kontrolován a žáci jsou na jeho základě to hodnoceni do povinně volitelného předmětu "odborné praxe". 

Žáci ve 4. ročníku, kteří se účastní odborných praxí ve firmách, vedou po celou dobu výkaz praxe (A4 vytištěná oboustranně) a tento výkaz pravidelně (1x / měsíc) odevzdávají ke kontrole osobě určené ke kontrole praxí. Žáci jsou na základě výkazu praxe hodnoceni. Výkaz musí být po každé jednotlivé praxi kompletně vyplněn (datum, náplň praxe, známka, podpis odpovědné osoby za daný den praxe).

 

Základní podmínky zvolení povinně volitelného předmětu "odborné praxe" jsou: 

 • žáci musí mít zadání maturitní práce z dané firmy
 • žáci mají domluveného vedoucího maturitní práce ze školy (učitele z daného oboru)
 • dlouhodobé odborné praxe, pro následující školní rok, si žáci domlouvají ve firmě již během druhého týdne odborných praxí ve 3. ročníku;
 • téma / název maturitní práce stačí domluvit rámcově, stejně tak i cíle MP ... zkontaktují potenciální vedoucí prací a domluví si je;
 • domluvené odborné praxe zapíší do sdílené tabulky (ZDE). Doplní data do sloupců D-F;
 • účastnit se dlouhodobých odborných praxí ve 4. ročníku mohou pouze žáci, kteří mají praxe zapsány ve sdílené tabulce nejpozději do 14. 6. 2024;
 • vyplní dohodu o dlouhodobé praxi ve webové aplikaci praxí. ... 2x vytisknout, nechat potvrdit a jeden potvrzený výtisk zůstává ve firmě a jeden odevzdáte, do 14. 6. 2024, třídnímu učiteli.

spolupracující firmy

Seznam firem vč. kontaktů na zodpovědné osoby, které se zúčastnily Burzy firem 2022 a nabízejí školní praxe, letní brigády a dlouhodobé praxe pro 4. ročníky v aktuálním školním roce 2021/2022.

 

ODKAZ naleznete ZDE