Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

18-20-M/01 informační technologie - programování, webové aplikace a počítačové sítě

Úvod » Pro studenty » Učební plány » 2015/2016 » 18-20-M/01 informační technologie - programování, webové aplikace a počítačové sítě
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 4 13
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 0 0 0 3/2
Hardware PC HPC 0 3/1 0 0 3/1
Operační systémy a sítě OPS 0 0 5/2 5/2 10/4
Programování PRG 0 3/2 2/2 3/2 8/6
Aplikační software ASW 0 1/1 3/2 2/2 6/5
Technická dokumentace TED 3/1 0 0 0 3/1
Strojírenství a CAD SCA 0 2/1 0 0 2/1
Základy elektrotechniky ZAE 4 0 0 0 4
Elektronika ELT 0 4/1 4/1 3/1 11/3
Číslicová technika CIT 0 3/1 0 0 3/1
Mikroprocesorová technika MIT 0 0 2/1 2/1 4/2
Automatizační technika AUT 0 0 2 2/1 4/1
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 32/9 33/13 33/14 33/13 131/49