Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

78-42-M/01 technické lyceum - informatika, multimédia a design

Úvod » Pro studenty » Učební plány » 2015/2016 » 78-42-M/01 technické lyceum - informatika, multimédia a design
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 12
Anglický jazyk ANJ 3/3 3/3 2/2 2/2 10/10
Německý jazyk NEJ 3/3 3/3 2/2 2/2 10/10
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 2 8
Fyzika FYZ 2 3/1 3/1 2 10/2
Chemie CHE 2 2 3/1 0 7/1
Biologie BIO 3 0 0 0 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 2/2 0 0 5/4
Mediální a projektová výuka MPV 0 0 2/2 1/1 3/3
Multimédia MME 0 3/2 2/2 0 5/4
Programování webových aplikací WEB 0 0 3/2 3/2 6/4
Technická dokumentace TED 3 0 0 0 3
Deskriptivní geometrie DGE 0 3 0 0 3
CAD systémy CAD 0 2/2 2/2 0 4/4
Průmyslové výtvarnictví PVY 0 0 0 3/2 3/2
Elektrotechnika ELE 0 2/1 0 0 2/1
Strojírenství STR 0 0 2 0 2
Povinně volitelné předměty
Cvičení z cizího jazyka CAJ/CNJ 0 0 2/2 2/2 4/4
Matematicko-fyzikální cvičení CVM/CVF 0 0 0 2/2 2/2
Blok odborných předmětů BOP 0 0 0 1/1 1/1
 
Celkem vyučovacích hodin 31/8 33/14 33/16 32/14 129/52