Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Studentský parlament

Úvod » Pro studenty » Studentský parlament

Studentský parlament vznikl ve školním roce 2020/2021. Jeho hlavním úkolem je zprostředkovat komunikaci vedení a žáků. Jednotliví zástupci oborů jsou voleni předsedou parlamentu každý rok. Předseda parlamentu je vždy žák vyššího ročníku, vybírá si k sobě místopředsedu, který ho po jeho absolvování nahradí.

 

Jak to funguje?

Hlavní funkcí parlamentu je snaha fungovat jako prostředník mezi žáky a učiteli, případně pak vedením školy, při řešení různých problémů. Zástupci jednotlivých tříd průběžně získávají zpětnou vazbu od spolužáků a na základě ní pak předkládají připomínky celému parlamentu. Na pavidelných schůzkách pak parlament řeší problémy a vymýšlí postup a možnosti, jak je řešit.

 

Kdy se na parlament obrátit?

Nevíte, kdy byste studentský parlament využili? Můžete se na něj obrátit, pokud

  • vás něco trápí, ať už se to týká školního či osobního života,
  • máte připomínku k výuce, vyučujícím,
  • se vám ve škole něco nelíbí a chcete to změnit,
  • potřebujete s něčím pomoc,
  • potřebujete vysvětlit, jak něco na škole funguje,
  • už nevíte, jak nebo kam dál.

 

Komu mám napsat?

Pokud máte problém týkající se specifického tématu, kontaktujte konkrétního zástupce. Kontakty na všechny z nich najdete na stránce Kdo jsme. Pokud si nejste jisti, kam problém zařadit, nebo je obecný, napište na studentskyparlament@pslib.cz a některý ze zástupců vám odepíše.