Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

26-41-M/01 elektrotechnika - průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

Úvod » Pro studenty » Učební plány » 2015/2016 » 26-41-M/01 elektrotechnika - průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Anglický jazyk ANJ 2/2 3/3 3/3 3/3 13/13
Německý jazyk NEJ 2/2
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 2/2 0 0 5/4
Programování PLC PPL 0 0 0 2/2 2/2
Základy elektrotechniky ZAE 4 4 0 0 8
Technická dokumentace TED 3/1 0 0 0 3/1
Elektrotechnická měření ELM 0 3/2 2/2 3/3 8/7
Strojírenství STR 0 2 0 0 2
Číslicová technika CIT 0 2 0 0 2
Elektronika ELT 0 2 0 0 2
Automatizace AUT 0 0 2 3/2 5/2
Výkonová elektronika VEE 0 0 4 2 6
Elektrické stroje a přístroje ESP 0 0 4 2 6
Elektroenergetika EEN 0 0 3 3 6
Elektrická zařízení ELZ 0 0 2 2 4
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 33/10 32/10 32/8 32/10 129/38