Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Výchovné poradenství

Úvod » Pro studenty » Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně
 

PaedDr. Eva POLÁKOVÁ (POE)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A312)

Mgr. Jana ZÁVACKÁ (ZÁV)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka E2C, výchovná poradkyně
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A306)

Na co se při své práci zaměřujeme?

 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • Poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • Poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu
 • Poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • Spolupracujeme  se všemi pedagogy, seznamuji je se speciálními vzdělávacími potřebami studentů
 • Doporučujeme odborná pracoviště, na která je možno se obrátit
 • Připravujeme besedy pro studenty 1. ročníků „Jak studovat na střední škole“
 • Zadáváme dotazníky o spokojenosti se studiem studentům 1. a 4. ročníků a zpracovávám výsledky

 

Kdy se na nás můžete obrátit?

Studenti:

 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování
 • Když si nerozumíte se spolužáky nebo jinými vrstevníky
 • Když máte obtíže ve vztazích s dospělými
 • Když se nemůžete rozhodnout při volbě dalšího studia
 • Když potřebujete řešit problémy a nevíte, na jaké odborné pracoviště se obrátit
 • Kdykoli vás něco trápí…

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete poradit ve věci výchovného vedení dítěte
 • Když zjistíte, že Vaše dítě má nějaký problém a nechce o něm mluvit
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy
 • Když nevíte, jak pomoci dítěti s domácí přípravou na vyučování
 • Když potřebujete radu ohledně další profesní dráhy dítěte

Pedagogové:

 • Když řešíte výchovné problémy ve třídě
 • Když si nerozumíte s některým studentem nebo se třídou
 • Když adaptace některého studenta neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí inspirace týkající se metod práce ve třídě
 • Když se cítíte ohroženi syndromem vyhoření