Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Textilnictví

Úvod » Obory » Textilnictví

Identifikační údaje

Kód a název oboru vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví
Název ŠVP: Textilní design a technické textilie
Délka a forma vzdělávání:
 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Liberecký kraj

 

Pro koho je obor vhodný

Zajímáte se o nové technologie? Pak je obor Textilnictví  přesně pro vás! 

Textilní průmysl je mnohem více než jen módní kolekce a oblečení, nabízí velké uplatnění ve všech odvětvích průmyslu. Od zdravotnictví, stavebnictví přes funkční textilie a materiály, které můžou například chránit záchranné složky.

V průběhu studia získáte teoretické i praktické znalosti v oblasti nových materiálů jako jsou nanovlákna, nanovlákenné membrány, smart textilie a jiné. Budete pracovat v našich laboratořích i na půdě Technické univerzity Liberec. Samozřejmostí je také kvalitní výuka cizích jazyků angličtina (povinně) a němčina či španělština (volitelně jeden z nich).

 

Uplatnění

Jako absolvent studijního oboru Textilnictví budete mít výhodnou startovní pozici pro další studium na vysoké škole – například na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci, jež se věnuje vývoji nejnovějších textilních technologií s širokým uplatněním.

Své využití však najdete rovnou i na trhu práce například jako specialista řízení kvality a nákupu, laborant pro vývoj a kontrolu textilních materiálů, textilní technolog výroby, designer textilií, podnikatel v textilní výrobě a obchodu, seřizovač textilních strojů nebo jako poradce příprav výstav a veletrhů.