Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Maturitní práce

Úvod » Obory » Technické lyceum » Maturitní práce

maturitní práce 

Součástí maturitní zkoušky na Technickém lyceu je obhajoba maturitní práce. Studenti na ni absolvovali přípravu ve třetím ročníku v předmětu Ročníková práce.

Důležité odkazy

Soubory ke stažení

Termíny prací

maturitní práce (MP) - l4

19.09.2023 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

26.09.2023 - zadání tématu do systému, rozvaha o finanční náročnosti práce (s vedoucím práce) a tisk přihlášky

03.10.2023 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky a předá Ing.Janě Kalinové

06.10.2023 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání do infocentra paní Gabriele Lupoměské

16.11.2023 - 1. kontrolní termín

12.12.2023 - kontrola práce a výstupů v mezičase (dle zájmu = nepovinné)

04.01.2024 - 2. kontrolní termín

15.02.2024 - 3. kontrolní termín

15.03.2024 - odevzdání práce 1-2 tištěná pare (dle pokynu vedoucího práce) + el. podoba na SD kartě vlepené na zadních deskách práce, všechny praktické výstupy, odevzdání jednoho elektronického pare pro SOČ