Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Webové aplikace a multimédia

Úvod » Obory » Technické lyceum » Zaměření oboru » Webové aplikace a multimédia

Identifikační údaje

Kód a název oboru vzdělání: 78 - 42 - M/01 technické lyceum
Zaměření: informatiku, multimédia a průmyslový design
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Technické lyceum má dvě zaměření (3D technologie a webdesign), která se ve vzdělávání projeví až ve čtvrtém ročníku. První tři roky je učební plán pro obě zaměření totožný.

Technickou dokumentaci, modelování dílů, navrhování sestavení i produktový design studenti zpracovávají ve strojním CAD programu SOLIDWORKS, což je parametrický modelář 2D a 3D.

V informatice se seznámí s Microsoft Expression Studio, využitím Visual Studa pro vývoj webových aplikací, Adobe Photoshop, Adobe Premiere a dalšími. Mají možnost získat vědomosti potřebné pro získání kompletní certifikace ECDL a v rámci projektové výuky získají znalosti a praktické dovednosti v plánování, řízení a dokumentování projektů a jejich procesů.

Jako u ostatních počítačových oborů na naší škole, mají studenti technického lycea přístup k programu Dreamspark, prostřednictvím kterého mohou využívat vybrané programy firmy Microsoft zcela zdarma. Mimo jiné se toto týká operačních systémů a programů pro návrh webových aplikací.

 

Zaměření

Zaměření lycea reaguje na trendy informačního věku a s ním související požadavky na schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a práci s informacemi na digitálních datových úložištích. Zabývá se prostředky grafické komunikace v technických oborech, digitální fotografií a videem jako propagačním a dokumentačním nástrojem, průmyslovým designem a komplexním návrhem webových aplikací s využitím moderních programovacích jazyků a databází.

Toto zaměření prohlubuje znalosti studentů v oblasti tvorby webových aplikací, webdesignu a návrhu databází. 

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven k terciárnímu studiu (nejen) technických oborů. Bude tedy připraven pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách.
Své znalosti může uplatnit i přímo na trhu práce. Dovede efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešit programátorské úlohy na pozici junior developera, tvořit a upravovat webové stránky, spravovat relační databáze, využívat CAD systémy, zpracovávat dokumenty, video a grafiku, provádět management dílčích procesů změnových i realizačních projektů.
Dále může uplatnit znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.
Absolvent může vykonávat pracovní pozice:

 • webdesignér
 • programátor webových systémů
 • databázový analytik a správce
 • správce uživatelské podpory SW
 • správce aplikací a OS
 • junior manažer technické výroby
 • pracovník racionalizace výroby
 • logistik
 • odborný asistent managementu podniku
 • kontrolor jakosti
 • manažer prodeje
 • marketing apod.

Učební plán L1 2019/2020

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Anglický jazyk ANJ 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13
Německý jazyk NEJ 3/3 3/3 3/3 2/2 11/11
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 2 8
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Fyzika FYZ 2 3/1 3/1 2 10/2
Chemie CHE 2 2 3/1 0 7/1
Biologie BIO 3 0 0 0 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty
Ekonomika EKO 0 0 1 2 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 0 0 0 3/2
Mediální a projektová výchova MPV 0 0 2/2 1/1 3/3
Multimédia MME 0 3/2 2/2 0 5/4
Webové aplikace WEB 0 2/2 3/2 0 5/4
Technická dokumentace TED 2 0 0 0 2
Deskriptivní geometrie DEG 0 2 0 0 2
CAD systémy CAD 0 2/2 2/2 0 4/4
Průmyslové výtvarnictví PVY 0 0 0 3/2 3/2
Strojírenství STR 0 0 2 0 2
Elektrotechnika ELE 0 2/1 0 0 2/1
Povinně volitelné předměty
Matematicko-fyzikální cvičení CVM 0 0 0 2/2 2/2
Multimédia MME 0 0 0 2/2 2/2
Webové aplikace WEB 0 0 0 3/3 3/3
Celkem vyučovacích hodin 30/8 32/14 34/16 32/15 128/54