Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Firmičky

Úvod » O škole » Projekty » Firmičky

Obecné informace

 • Název projektu: Společná cesta k podnikavosti na školách
 • Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154
 • Datum zahájení: 1. 8. 2018
 • Datum ukončení: 31. 7. 2020
 • SPŠSE a VOŠ Liberec - PARTNER 6
 • 15 žáků v jednom minipodniku
 • webové stránky projektu
 • leták projektu

 

Minipodniky

 

Cíl projektu

Hlavní cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu/školní minipodnik (ŠM). Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi aspekty - od nápadu k výrobě/službě.

Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených firmiček v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci - zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Partneři projektu

 • Vedoucí partner (WP-PL) - Okresní hospodářská komora Liberec (OHK Liberec)
 • Partner 1 - Powiat Boleslawiec
 • Partner 2 - Powiat Luban
 • Partner 3 - Powiat Zgorzelec
 • Partner 4 - SOŠ Liberec
 • Partner 5 - SPŠT Jablonec
 • Partner 7 - SZŠ Turnov