Firmičky

Úvod » O škole » Projekty » Firmičky

Obecné informace

  • Název projektu: Společná cesta k podnikavosti na školách

  • Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154

  • Datum zahájení: 1. 8. 2018

  • Datum ukončení: 31. 7. 2020

  • SPŠSE a VOŠ Liberec - PARTNER 6

  • 15 žáků v jednom minipodniku

  • webové stránky projektu

 


 

Cíl projektu

Hlavní cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteřídokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu/školní minipodnik (ŠM). Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmyse všemi aspekty - od nápadu k výrobě/službě.

Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených firmiček v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci - zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice.