Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

ŠVP

ŠVP - školní vzdělávací programy vycházejí z RVP - rámcových vzdělávacích programů. Tyto konkretizují a rozšiřují v návaznosti na

  • kontinuitu oborů
  • možnosti a potřeby školy
  • požadavky průmyslu v regionu
  • zaměření oborů
  • ...

ŠVP pro jednotlivé obory jsou zpracovány na základě aktuálně platných RVP zveřejněných na webu MŠMT.

Kompletní ŠVP všech oborů jsou k dispozici v listinné podobě na sekretariátě školy.

Některé "výňatky" z ŠVP k jednotlivým oborům (zaměření, charakteristika oboru, profil absolventa, učební plán, ...) jsou zde.