Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Novinky

červen
05

Hodnocení a sebereflexe

V měsíci květnu se náš minipodnik číslo 18 zabýval bodovým ohodnocením konkurenčních firmiček a poznali jsme, co jsme dělali špatně...

více
květen
03

Videoprezentace minipodniku

V měsíci dubnu se náš minipodnik číslo 18 zabýval dokončením vyplnění pracovních listů, chyběl nám vyplnit pracovní list č.19...

více
duben
05

Mechanická stavba zařízení

V měsíci březnu se náš minipodnik číslo 18 zabýval mechanickou stavbou našeho zařízení, zprovoznili jsme řízení pomocí SW, který...

více
březen
08

Dokončení objednávek pro dodavatele

V měsíci únoru se náš minipodnik číslo 18 zabýval dokončením objednávek pro...

více
únor
11

Základní ovládání motorků

V měsíci lednu se náš minipodnik číslo 18 zabýval první přípravou mechanické...

více
leden
06

Příprava pro prezentaci a webové stránky

V měsíci prosinci se náš minipodnik číslo 18 zabýval přípravou na prezentaci pro...

více
prosinec
02

Nákup mechanických komponent

V měsíci listopadu se náš minipodnik číslo 18 zabýval detailním rozdělením...

více
listopad
04

Rozdělování úkolů mezi jednotlivé členy

V měsíci říjnu se náš minipodnik číslo 18 ještě dále zabýval...

více
říjen
02

Založení podniku

V měsíci září se minipodnik číslo 18 zabýval založením podniku a základní...

více