Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Erasmus 2021/2022

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus+ » Erasmus 2021/2022

Dlouhodobá stáž ve španělské Alicantě

Dlouhodobé, tří měsíční, stáže ve Španělském Alicante se zúčastnili 4 absolventi a 2 žáci ze 3. ročníku.

Absolvent technického lycea pracoval v počítačové a reklamní firmě, kde vytvářel webové stránky a pracoval na dalších zakázkách firmy. Strojaři pracovali ve firmách, kde využili své strojařské dovednosti, pracovali ve firmě vyrábějící automatizační linky. Zpracovávali technickou dokumentaci, pracovali s CAD programy a PLC automaty. Elektrikáři pracovali ve firmách, které se zabývaly elektroinstalacemi a elektrotechnikou automatických výrobních linek.

Jelikož stáž byla dlouhodobá, podařilo se žákům začlenit do pracovního kolektivu a stát se jeho součástí. Všechny firmy oceňovali odbornou připravenost, pracovitost a vstřícnost. Opravdu je po těch třech měsících brali jako stálé zaměstnance. Každodenní komunikace v cizím jazyce byla samozřejmostí. Většina komunikace probíhala v angličtině, mladá generace anglicky mluví, ale nevyhnula se jim ani španělština.

Během stáže proběhla monitorovací návštěva koordinátorky, která navštívila pracoviště a hovořila se zaměstnavateli, setkala se s pracovníky agentury a hodnotila průběh stáže se žáky. Součástí stáže bylo také poznání života ve Španělsku. Hodně času trávili žáci u moře, ale také cestovali a poznali nejen město, ale i jeho okolí.

 

 

Krátkodobá stáž Malaga

V létě na přelomu července a srpna se čtyři žáci zúčastnili měsíční stáže ve španělské Malaze. Tři žáci byli z oboru strojírenství a jeden z oboru technické lyceum. Pracovali ve firmách podle svého zaměření a měli možnost seznámit se s chodem firmy, pracovat s místními zaměstnanci a tím se naučili i něco málo ze španělského jazyka.  Od zaměstnavatelů byly kladné ohlasy na chování žáků, jejich přístup k práci a slušné vystupování. Podle nich jsou naši žáci šikovní, flexibilní, rychle se učí novým věcem a jsou komunikativní.

Kromě rozvoje jazykových a odborných dovedností se žáci naučili větší samostatnosti. Jelikož se jednalo o přímořské letovisko, a i hostel byl jen 10 minut od pláže, trávili žáci hodně volného času na krásných plážích a koupáním v moři. Prohlédli si město, plné historických budov a pamětihodností.

 

Krátkodobé stáže ve španělské Alicantě, italské Martina Franca a na Maltě ve Valletě

V polovině května odcestovali žáci do tří destinací, kde realizovali odborné stáže. Celkem vycestovalo 26 žáků ze třetích ročníků napříč všemi studijními obory, kteří pracovali v místních firmách podle svého zaměření. Spolu s nimi cestovala i doprovodná osoba, která jim pomáhala v počátku stráže s aklimatizací a navštívila pracoviště, aby viděla, kde žáci pracují a kdo je jejich mentorem. Do místa stáže žáci cestovali letadlem a pro některé to byl jejich první let.

V Alicante byli žáci ubytováni ve vysokoškolských kolejích, kde měl každý svůj vlastní pokoj s příslušenstvím a bylo zde zajištěno také stravování. V Itálii byli žáci ubytováni ve sdílených bytech a měli zajištěné snídaně a večeře. Také na Maltě měli žáci zajištěné snídaně a večeře a ubytováni byli v penzionu. Odpoledne a o víkendech žáci poznali město a jeho okolí, navštívili zajímavosti daného regionu, koupali se v moři a poznali i místní zvyky a tradice.

 

 

Krátkodobá stáž na Kypru

Dvoutýdenní stáže se zúčastnilo 10 žáků 3. ročníků oboru Mechatronika a Robotika. Stáž byla zaměřena na rozvoj odborných znalostí a dovedností v oblasti programování robotů, jejich konstrukce a navrhování. Během stáže žáci pracovali v odborných učebnách, kde využívali nástroje a zařízení určené k realizaci zadaných úkolů.

Stáž byla velmi intenzivní a žáci získali mnoho praktických dovedností a zkušeností. Žáci byli ubytováni v hostelu, kde se také stravovali. Společně s nimi se stáže zúčastnil také učitel, který společně s žáky trávil čas v odborné učebně, kde dohlížel na správný průběh stáže. Ve volném čase se žáci podívali po okolí, ale hlavně se koupali v moři.

 

 

Odborná stáž v polském Walbrzychu

Krátkodobá stáž v polské partnerské škole proběhla v říjnu 2021. Stáže se zúčastnili čtyři žáci 3. ročníků strojního zaměření na mechatroniku a CNC systémy. Stáž se konala v odborných učebnách polské školy ve Walbrzychu. Se školou dlouhodobě spolupracujeme a vzájemně se již známe. Žáci byli společně s doprovodnou osobou ubytováni v penzionu, kde se také stravovali. Doprava na stáž byla zajištěna automobilem vysílající školy, který byl po celou dobu stáže k dispozici pro dopravu žáků do školy a zpět.

Během stáže žáci pracovali v učebnách mechatroniky a CNC programování za podpory mentora, kterým byl odborný učitel školy. Ve volném čase jim doprovodná osoba ve spolupráci s partnerskou školou připravila kulturní program, během kterého žáci poznali historii i současnost daného regionu. Velmi silně na ně zapůsobila prohlídka podzemní továrny z 2. světové války, kde ve velmi těžkých podmínkách pracovali vězňové z nedalekého koncentračního tábora.

 

 

Jazykové kurzy učitelů 2022

V rámci projektu Erasmus+ se 13 učitelů naší školy zúčastnilo jazykových kurzů. Učitelé odborných předmětů rozšiřovali své jazykové dovednosti a učitelé jazyků měli kurzy zaměřené na didaktiku a metodologii výuky cizích jazyků. Kurzy proběhly na Kypru, Maltě, Irsku a Rakousku. Většina jazykových kurzů proběhla v době konce školního roku a o prázdninách, aby se nenarušovala výuka.

Zlepšení jazykové vybavenosti učitelů je jedním z cílů projektu Erasmus+ v naší škole.  Učitelé, kteří mají dostatečné jazykové kompetence, se mohou účastnit dalších zahraničních aktivit zaměřených na učitele, jako jsou školení nebo stínování, stáží u zaměstnavatelů ve firmách se zahraniční účastí a také jako doprovodné osoby při stážích žáků.