Počítačová síť

Úvod » O škole » Počítačová síť

Počítačová síť na SPŠSE a VOŠ Liberec slouží pro interní potřeby školy, pro výuku a prezentaci školy obecně.

Služby počítačové sítě

Email

Všichni uživatelé počítačové sítě (studenti a zaměstananci školy) mají k dispozici emailové schránky.

 • jmeno.prijmeni@pslib.cz je hlavní emailová schránka hostovaná u Google
 • jmeno.prijmeni@pslib.cloud (u učitelů i zkratka@pslib.cloud) je emailová schránka hostovaná u společnosti Microsoft záskaná v rámci předplatného Office365. Tato schránka uživatelům zůstává i po odchodu ze školy.

Přístup ke schránce:

V obou případech je možné nastavit přístup přes jiného emailového klienta prostřednictvím protokolů IMAP (eventuálně POP3).

Lokální uložiště

Uživatelé školní počítačové sítě mají k dispozici úložný prostor na školním serveru. Jde v podstatě o dva disky:

 • X: - osobní lokální diskový prostor (ze sítě školy jej lze připojit jako jednotku \\athena.ad.pslib.cz\doma$\jmeno.prijmeni)
 • S: - společný lokální diskový prostor, kam mohou zapisovat (obvykle pouze učitelé školy), který slouží k jednoduchému sdílení materiálů (lze jej připojit přes \\athena.ad.pslib.cz\public)

Cloudové uložiště

Studenti a zaměstnanci školy mají k dispozici také bezpečné uložiště v cloudu poskytovatele.

 • Disk Google (GSuite) - uložiště u Google, přihlašovací údaje jsou stejné jako u odpovídajícího školního mailu
 • OneDrive (Office365) - uložiště u Microsoftu, přihlašovací údaje jsou stejné jako u odpovídajícího mailu do Office365

Bezdrátová síť

V prostorách školy (s výjimkou tělocvičny a dílen) se nachází rychlá bezdrátová síť (wifi síť). Síť je součástí roamingového programu eduroam, proto je přihlašovací jméno do ní ve tvaru jmeno.prijmeni@pslib.cz. Síť má své vlastní heslo (služba nemá nic společného se školním emailem), které se nastavuje na samostatné stránce. Studenti i učitelé mohou své přihlašovací údaje použít také v ostatních sítích programu Eduroam po celém světě.

E-learningový server

Škola provozuje vlastní elearningový portál postavený na systému MOODLE.

Tisk

Tisk v rámci školní sítě je zajištěn systémem SafeQ provozovaným firmou KASRO.

VPN

Do školní sítě je možné se připojit i vzdáleně prostřednictvím virtuální privátní sítě.

Správa sítě

Správa školní počítačové sítě má kancelář na hlavní budově, ve druhém patře vlevo od schodiště (místnost B218). Zde je možné zastihnout Jindřicha Buriana. Správce sítě zde řeší záležitosti běžného dne: nefungující počítače, zapomenutá hesla, nefunkční tiskárny a podobně.

 

Bc. Jindřich Burian (Bu)

Pracovní zařazení: pedagog, správce počítačové sítě
Konzultační hodiny: Út 10:00 - 11:00

Počítačové učebny

Školní síť zahrnuje následující učebny:

Hlavní budova (A)

 • A144 (VYT) - učebna pro celou třídu
 • A211 (ICT) - učebna pro celou třídu
 • A108
 • A110
 • A123
 • A315 - učebna pro celou třídu

Budova laboratoří

 • B110
 • B124 (CAD)

Budova dílen

 • D004
 • D006 (CAM)