Počítačová síť

Úvod » O škole » Počítačová síť

Počítačová síť na SPŠSE a VOŠ Liberec slouží pro interní potřeby školy, pro výuku a prezentaci školy obecně.

Služby počítačové sítě

Email

Všichni uživatelé počítačové sítě (studenti a zaměstananci školy) mají k dispozici emailové schránky.

 • jmeno.prijmeni@pslib.cz je hlavní emailová schránka hostovaná u Google
 • jmeno.prijmeni@365.pslib.cz (u učitelů zkratka@365.pslib.cz) je emailová schránka hostovaná u společnosti Microsoft záskaná v rámci předplatného Office365. Tato schránka uživatelům zůstává i po odchodu ze školy.

Přístup ke schránce:

V obou případech je možné nastavit přístup přes jiného emailového klienta prostřednictvím protokolů IMAP (eventuálně POP3).

Lokální uložiště

Uživatelé školní počítačové sítě mají k dispozici úložný prostor na školním serveru. Jde v podstatě o dva disky:

 • X: - osobní lokální diskový prostor (ze sítě školy jej lze připojit jako jednotku \\server\jmeno.prijmeni eventuálně \\server\zkratka)
 • S: - společný lokální diskový prostor, kam mohou zapisovat (obvykle pouze učitelé školy), který slouží k jednoduchému sdílení materiálů (lze jej připojit přes \\server\public)

Cloudové uložiště

Studenti a zaměstnanci školy mají k dispozici také bezpečné uložiště v cloudu poskytovatele.

 • Disk Google (GSuite) - uložiště u Google, přihlašovací údaje jsou stejné jako u odpovídajícího školního mailu
 • OneDrive (Office365) - uložiště u Microsoftu, přihlašovací údaje jsou stejné jako u odpovídajícího mailu do Office365

Bezdrátová síť

V prostorách školy (s výjimkou tělocvičny a dílen) se nachází rychlá bezdrátová síť (wifi síť). Síť je součástí roamingového programu eduroam, proto je přihlašovací jméno do ní ve tvaru jmeno.prijmeni@pslib.cz. Síť má své vlastní heslo (služba nemá nic společného se školním emailem), které se nastavuje na samostatné stránce. Studenti i učitelé mohou své přihlašovací údaje použít také v ostatních sítích programu Eduroam po celém světě.

E-learningový server

Škola provozuje vlastní elearningový portál postavený na systému MOODLE.

Tisk

Tisk v rámci školní sítě je zajištěn systémem SafeQ provozovaným firmou KASRO.

VPN

Do školní sítě je možné se připojit i vzdáleně prostřednictvím virtuální privátní sítě.

Správa sítě

Správa školní počítačové sítě má kancelář v budově laboratoří, ve druhém patře vlevo od schodiště (místnost B218). Zde je možné zastihnout Jindřicha Buriana. Správce sítě zde řeší záležitosti běžného dne: nefungující počítače, zapomenutá hesla, nefunkční tiskárny a podobně.

 

Bc. Jindřich Burian (Bu)

Pracovní zařazení: pedagog, správce počítačové sítě
Vyučované předměty: IKT (Rozvrh)

Mgr. Milan Keršláger (Ke)

Pracovní zařazení: pedagog
Vyučované předměty: RSA, PCS, PRG, ITE, PLO, SPR (Rozvrh)

Počítačové učebny

Školní síť zahrnuje následující učebny:

Hlavní budova (A)

 • A144 (VYT)
 • A211 (ICT) - učebna pro celou třídu

Budova laboratoří

 • B110
 • B124 (CAD)
 • B206
 • B214 (Mikroprocesory)
 • B215
 • B216

Budova dílen

 • D006 (CAM)