Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Počítačová síť

Úvod » O škole » Počítačová síť

Počítačová síť na SPŠSE a VOŠ Liberec slouží pro interní potřeby školy, pro výuku a prezentaci školy obecně.

Služby počítačové sítě

Email

Všichni uživatelé počítačové sítě (studenti a zaměstananci školy) mají k dispozici emailové schránky.

 • jmeno.prijmeni@pslib.cz (jmeno.prijmeni.rok@pslib.cz) je hlavní emailová schránka hostovaná u společnosti Microsoft záskaná v rámci předplatného Office365.
 • jmeno.prijmeni@g.pslib.cz je emailová schránka hostovaná u Google.

Přístup ke schránce:

V obou případech je možné nastavit přístup přes jiného emailového klienta prostřednictvím protokolů IMAP (eventuálně POP3).

Lokální uložiště

Uživatelé školní počítačové sítě mají k dispozici úložný prostor na školním serveru. Jde v podstatě o dva disky:

 • X: - osobní lokální diskový prostor (ze sítě školy jej lze připojit jako jednotku \\athena.ad.pslib.cz\doma$\jmeno.prijmeni)
 • S: - společný lokální diskový prostor, kam mohou zapisovat (obvykle pouze učitelé školy), který slouží k jednoduchému sdílení materiálů (lze jej připojit přes \\athena.ad.pslib.cz\public)

Cloudové uložiště

Studenti a zaměstnanci školy mají k dispozici také bezpečné uložiště v cloudu poskytovatele.

 • Disk Google (GSuite) - uložiště u Google, přihlašovací údaje jsou stejné jako u odpovídajícího školního mailu
 • OneDrive (Office365) - uložiště u Microsoftu, přihlašovací údaje jsou stejné jako u odpovídajícího mailu do Office365

Bezdrátová síť

V prostorách školy (s výjimkou tělocvičny a dílen) se nachází rychlá bezdrátová síť (wifi síť). Síť je součástí roamingového programu eduroam, proto je přihlašovací jméno do ní ve tvaru uzivatelskejmeno@pslib.cz. Síť požívá heslo jako do školních PC (služba nemá nic společného se školním emailem), které lze změnit na školních PC. Studenti i učitelé mohou své přihlašovací údaje použít také v ostatních sítích programu Eduroam po celém světě.

E-learningový server

Škola provozuje vlastní elearningový portál postavený na systému MOODLE.

Tisk

Tisk v rámci školní sítě je zajištěn systémem SafeQ provozovaným firmou KASRO.

VPN

Do školní sítě je možné se připojit i vzdáleně prostřednictvím virtuální privátní sítě.

Správa sítě

Správa školní počítačové sítě má kancelář v budově B, ve druhém patře vlevo od schodiště (místnost B218) . Zde je možné zastihnout Jindřicha Buriana. Správce sítě zde řeší záležitosti běžného dne: nefungující počítače, zapomenutá hesla, nefunkční tiskárny a podobně.

 

Bc. Jindřich BURIAN (BUR)

Pracovní zařazení: pedagog, správce počítačové sítě
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B202)

Počítačové učebny

Školní síť zahrnuje následující učebny:

Hlavní budova (A)

 • A144 (VII. - VYT) - učebna pro celou třídu
 • A211 (VIII. - ICT) - učebna pro celou třídu

Budova laboratoří

 • B124 (I. - CAD)
 • B217 (II.)
 • B219 (III.)
 • B303 (IV.)
 • B313 (V.)
 • B314 (VI.)

Budova dílen

 • D006 (IX. - CAM)