Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

LITERATURA

V jednotlivých ročnících naleznete učebnice přírodovědných předmětů pro úspěšné plnění studijních povinností. Přesné požadavky Vám sdělí učitel konkrétního předmětu.