Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Naše aktivity

Úvod » Pro studenty » Studentský parlament » Naše aktivity

Hlavní funkcí parlamentu je snaha fungovat jako prostředník mezi žáky a učiteli, případně pak vedením školy, při řešení různých problémů. Zástupci jednotlivých tříd průběžně získávají zpětnou vazbu od spolužáků a na základě ní pak předkládají připomínky celému parlamentu. Na pavidelných schůzkách pak parlament řeší problémy a vymýšlí postup a možnosti, jak je řešit.