Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

26-41-M/01 elektrotechnika - automatizace a sdělovací technika

Úvod » Pro studenty » Učební plány » 2014/2015 » 26-41-M/01 elektrotechnika - automatizace a sdělovací technika
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Anglický jazyk ANJ 2/2 3/3 3/3 3/3 13/13
Německý jazyk NEJ 2/2
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 2/2 0 0 5/4
Základy elektrotechniky ZAE 4 3 0 0 7
Technická dokumentace TED 3/1 0 0 0 3/1
Elektrotechnická měření ELM 0 3/2 0 0 3/2
Strojnictví a CAD SCA 0 2/1 0 0 2/1
Číslicová technika CIT 0 2 0 0 2
Elektronika ELT 0 3 4/1 0 7/1
Automatizační technika AUT 0 0 3/1 4/1 7/2
Mikroprocesorová technika MIT 0 0 3/1 0 3/1
Počítačové sítě PST 0 0 0 2/1 2/1
Silnoproudá zařízení SIZ 0 0 2 0 2
Radioelektronická zařízení RAZ 0 0 3 4/1 7/1
Telekomunikační zařízení TEZ 0 0 3/1 5/1 8/2
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 33/10 32/11 33/10 30/7 128/38