Zaměření oboru

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Zaměření oboru

Studijní obor 26-41-M/01 elektrotechnika má dvě zaměření:

 • elektrotechnika se zaměřením na průmyslovou elektrotechniku, výkonovou elektroniku a řídící systémy
 • elektrotechnika se zaměřením na automatizaci a sdělovací techniku

1. ročník je pro obě zaměření společný. Na konci školního roku si žáci volí obor, který chtějí dále studovat. V případě, že je na jedno zaměření větší zájem, než je možný počet žáků ve třídě, rozhodují další kritéria - studijní průměr, známky z profilových předmětů, případně mimořádné aktivity.     

Absolvent se zaměřením na průmyslovou elektrotechniku, výkonovou elektroniku a řídicí systémy se uplatní především ve technickohospodářských funkcích

 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru;
 • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie;
 • v oblasti zkušební, revizní, servisní techniky a údržbě elektrických strojů, přístrojů, světelné techniky, tepelné techniky a polovodičových měničů;
 • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, měřících systémů.

Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, provozní technik, školící technik.

Absolventi se zaměřením na automatizaci a sdělovací techniku se mohou uplatnit jako technici, operátoři a programátoři především ve středních technickohospodářských funkcích při:

 • projekčních, konstrukčních a technologických činností elektrotechnického charakteru;
 • řízení technologických procesů se znalostí programování průmyslových automatů a robotů;
 • využití automatizace v bezpečnostních systémech a pro řízení budov;
 • programování počítačů, mikropočítačů a elektronických přístrojů a zařízení;
 • výrobě, údržbě, revizích a opravách elektrotechnických zařízení;
 • školeních zaměstnanců z oblastí automatizace a sdělovací techniky;
 • řízení provozu v podnicích.