Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Robotika, internet věcí a průmyslové řídící systémy

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Zaměření oboru » Robotika, internet věcí a průmyslové řídící systémy

Identifikační údaje

Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: robotika, internet věcí a průmyslové řídící systémy 
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2019 (rok nástupu do 1. ročníku - 2019)

 

V rámci studia oboru Robotika, internet věcí a průmyslové řídicí systémy se naučíte pracovat s nejmodernějšími technologiemi v této oblasti. Absolvování studia vás připraví buď na pokračování ve studiu například na vysoké škole, ale získáte také skvělé praktické zkušenosti pro bezproblémový vstup na trh práce.

 

Uplatnění absolventa

  • Projektování, zprovoznění, obsluhu, diagnostiku, údržbu a opravu regulačních jednotek, měřicích a řídicích systémů, prvků robotů, manipulátorů a dalších zařízení automatizovaných pracovišť s využitím znalostí problematiky řídicích systémů, senzoriky, analýzy obrazu, automatické identifikace, strojní bezpečnosti, průmyslových sítí, elektroniky, pohonů a programování.
  • Programování výrobních strojů, linek a do výrobní linky integrované robotické buňky.
  • Schopnost detekovat SW poruchy výrobních strojů, linek a robotů.
  • Vizualizace a parametrizace strojů, výrobních linek a robotických systémů a jejich vzájemná komunikace

 

Učební plán (platný pro rok nástupu 2019)

 

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Povinné všeobecné předměty

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

Anglický jazyk

ANJ

2/2

3/3

3/3

3/3

13/13

Německý jazyk

NEJ

2/2

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Chemie a ekologie

CHE

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Povinné odborné předměty

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

Informační a komunikační technologie

IKT

3/2

2/2

0

0

5/4

Základy elektrotechniky

ZAE

3

3

0

0

6

Technická dokumentace

TED

3/1

0

0

0

3/1

Elektrotechnická měření

ELM

0

2/1

0

0

2/1

CAD systémy

CAD

0

0

2/2

0

2/2

Mechanika

MEC

0

2

0

0

2

Číslicová technika

CIT

0

3/1

0

0

3/1

Elektronika

ELT

0

3/1

3/1

0

6/2

Automatizační technika

AUT

0

2/1

3/1

3/1

8/3

Mikroprocesorová technika

MIT

0

0

3/1

3/1

6/2

Průmyslové sítě

PMS

0

0

1/1

3/1

4/2

Silnoproudá zařízení

SIZ

0

0

2

1/1

3/1

Robotika

ROB

0

0

0

4/1

4/1

Stavba a provoz strojů

SPS

0

0

0

2

2

Strojírenská technologie

STT

0

0

2

0

2

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

Celkem vyučovacích hodin

32/10

34/12

31/12

31/8

128/42