Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Zaměření oboru » Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

Identifikační údaje

Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: silnoproud
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2015 (rok nástupu do 1. ročníku - 2015 - 2023)

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělávání elektrotechnika se zaměřením na průmyslovou elektrotechniku, výkonovou elektroniku a řídící systémy se uplatní především ve technickohospodářských funkcích

  • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru;
  • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie;
  • v oblasti zkušební, revizní, servisní techniky a údržbě elektrických strojů, přístrojů, světelné techniky, tepelné techniky a polovodičových měničů;
  • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, měřících systémů,
  • programování PLC automatů, projektování osvětlení a průmyslových rozvodů.

Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, projektant, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, provozní technik, školící technik.

Učební plán (platný pro rok nástupu 2017 - 2023)

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 

Povinné všeobecné předměty

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

PKSV

Anglický jazyk

ANJ

2/2

3/3

3/3

3/3

13/13

PKCJ

Německý jazyk

NEJ

2/2

PKCJ

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

PKPP

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

PKSV

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

PKPP

Chemie a ekologie

CHE

2

0

0

0

2

PKPP

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

PKSV

Povinné odborné předměty

 

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

PKSV

Informační a komunikační technologie

IKT

3/2

2/2

0

0

5/4

PKI

Programování PLC

PPL

0

0

2/2

0

2/2

PKE

Základy elektrotechniky

ZAE

4

3

0

0

7

PKE

Technická dokumentace

TED

3/1

0

0

0

3/1

PKS

Elektrotechnická měření

ELM

0

3/2

3/3

0

6/5

PKE

Strojnictví a CAD

STR

0

2/1

0

0

2/1

PKS

Číslicová technika

CIT

0

2

0

0

2

PKE

Elektronika

ELT

0

2

0

0

2

PKE

Automatizační technika

AUT

0

0

2

2

4

PKE

Výkonová elektronika

VEE

0

0

3

2

5

PKE

Elektrické stroje a přístroje

ESP

0

0

3

3

6

PKE

Elektroenergetika

EEN

0

0

3

3

6

PKE

Elektrická zařízení

ELZ

0

0

2

2

4

PKE

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

PKD

Povinně volitelné předměty

 

Skupina 1

 

Elektrotechnická měření

ELM

0

0

0

3/3

3/3

PKE

Automatizační technika

AUT

0

0

0

2/2

2/2

PKE

Skupina 2

 

Výrobní praxe

VPR

0

0

0

0/5

0/5

PKE

Celkem vyučovacích hodin

33/10

31/10

33/11

32/8

129/39