Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Zaměření oboru » Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

Identifikační údaje

Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: silnoproud
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2015 (rok nástupu do 1. ročníku - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělávání elektrotechnika se zaměřením na průmyslovou elektrotechniku, výkonovou elektroniku a řídící systémy se uplatní především ve technickohospodářských funkcích

  • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru;
  • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie;
  • v oblasti zkušební, revizní, servisní techniky a údržbě elektrických strojů, přístrojů, světelné techniky, tepelné techniky a polovodičových měničů;
  • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, měřících systémů,
  • programování PLC automatů, projektování osvětlení a průmyslových rozvodů.

Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, provozní technik, školící technik.

Učební plán (platný pro rok nástupu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Povinné všeobecné předměty

 

Český jazyk a literatura

ČJL

3

2

2

3

10

Anglický jazyk

ANJ

2/2

3/3

3/3

3/3

13/13

Německý jazyk

NEJ

2/2

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Chemie

CHE

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Povinné odborné předměty

 

 

 

 

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

Informační a komunikační technologie

IKT

3/2

2/2

0

0

5/4

Programování PLC

PPL

0

0

2/2

0

2/2

Základy elektrotechniky

ZAE

4

3

0

0

7

Technická dokumentace

TED

3/1

0

0

0

3/1

Elektrotechnická měření

ELM

0

3/2

3/3

3/3

9/8

Strojnictví a CAD

STR

0

2/1

0

0

2/1

Číslicová technika

CIT

0

2

0

0

2

Elektronika

ELT

0

2

0

0

2

Automatizační technika

AUT

0

0

2

4/2

6/2

Výkonová elektronika

VEE

0

0

3

2

5

Elektrické stroje a přístroje

ESP

0

0

3

3

6

Elektroenergetika

EEN

0

0

3

3

6

Elektrická zařízení

ELZ

0

0

2

2

4

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

 

Celkem vyučovacích hodin

33/10

31/10

33/11

32/8

129/39