Zaměření oboru

Úvod » Obory » Informační technologie » Zaměření oboru

Identifikační údaje

Název ŠVP: Informační technologie
Kód a název oboru vzdělání: 18 - 20 - M/01 informační technologie
Zaměření: programování, webové aplikace a počítačové sítě
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obor Informační technologie je čtyřletý maturitní zkouškou zakončený studijní obor vycházející z RVP Informační technologie (18-20-M/01). Příprava žáků je zaměřena na oblasti spojené s programováním a vývojem software, operační systémy a počítačové sítě.

Znalosti a dovednosti

Na SPŠSE mají studenti tohoto oboru možnost získat znalosti a dovednosti v oblastech:

 • softwarová podpora - studenti ovládají běžné aplikace (kancelářské, grafické, ...) a jsou schopní poskytovat běžným uživatelům pomoc a podporu
 • návrh a programování aplikací - studenti navrhují algoritmické řešení problémů, vytvářejí vlastní programy pro desktopové i mobilní prostředí
 • návrh databází - studenti navrhují optimální strukturu dat jako základ pro své aplikace
 • vývoj webových aplikací - vytvářejí webové stránky a kompletní aplikace s využitím prostředků pro tvorbu back-endu a front-endu
 • počítačové sítě - navrhují a dokáží posoudit možnosti bezpečného vzájemného propojení více počítačů a obecného zabezpečení komunikace
 • operační systémy - instalace a administrace servrů pro správu uživatelů a služeb
 • elektronika, číslicová technika a mikroprocesorová technika - základy elektronických a číslicových obvodů, vytváření aplikací jednočipových mikropočítačů a Internetu věcí
 • robotika a umělá inteligence - návrh aplikací s využitím umělé inteligence a robotických systémů

Uplatnění absolventa

Absolventi programu Informační technologie se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech:

 • návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
 • údržby prostředků IT z hlediska HW;
 • programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
 • instalací a správy aplikačního SW;
 • instalací a správy OS;
 • návrhů, realizace a administrace sítí;
 • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

Většina absolventů ovšem pokračuje ve studiu na vysokých školách, díky čemuž mohou později nalézt atraktivní a lukrativní místo v tomto prudce rostoucím oboru. Podle průzkumu společnosti ACJobs z roku 2015 chybí v této oblasti v ČR zhruba polovina pracovníků (viz příslušný článek).

 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů   Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty    
Český jazyk a literatura  CJL 3 2 2 3 10
Anglický jazyk ANJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Matematika MAT 4 3 4 4 15
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHE 2 0 0 0 2
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty    
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 0 0 0 3/2
Operační systémy a hardware OPH 0 4/2 0 0 4/2
Operační systémy a sítě OPS 0 0 5/2 5/2 10/4
Základy algoritmizace ZAL 3/2 0 0 0 3/2
Programování PRG 0 3/2 3/2 3/2 9/6
Webové aplikace WEB 0 3/2 3/2 3/2 9/6
Disponibilní odborné předměty    
Technická dokumentace TED 2/1 0 0 0 2/1
Základy elektrotechniky ZAE 3 0 0 0 3
Elektronika ELT 0 4/1 0 0 4/1
Číslicová technika CIT 0 3/1 0 0 3/1
Mikroprocesorová technika MIT 0 0 3/1 3/1 6/2
Robotika ROB 0 0 3/1 0 3/1
Umělá inteligence UIN 0 0 0 2/1 2/1
Praxe PRA 3/3 2/2 2/2 2/2 9/9
Celkem vyučovacích hodin   32 33 32 33 130