Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Zaměření oboru

Úvod » Obory » Informační technologie » Zaměření oboru

Zaměření oboru

Příprava žáků je zaměřena na oblasti spojené s programováním, tvorbou webových technologií a vývojem software, operační systémy a počítačové sítě.

Desktopové, mobilní a webové aplikace a multimédia

Studenti tohoto zaměření mají ve svém studijním plánu kladen větší důraz na vývoj software, design a tvorbu webových stránek a aktivní užití multimediálních aplikací (např. tvorba a úprava webové i tištěné grafiky, gravírované, vyřezávané grafiky nebo 3D tisk). Počítačové sítě, operační systémy a hardware počítačů je zde spíše doplňkovým obsahem pro získání komplexního vhledu do infromačních technologií.

Kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí

V zaměření kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí je celkově více času věnováno "hardware", operačním systémům a počítačovým sítím. Studenti se s programováním více setkají v kontextu jednočipových počítačů a tvorbou systémových skriptů. Programování desktopových aplikací a tvorba webových stránek je zde spíše doplňková a v menším rozsahu. Studenti se více seznamují s připojením počítačů do sítě, tvorbou a konfigurací zabezpečené sítě a síťové komunikace, správou operačních systémů s ohledem na jejich sledovatelnost a bezpečnost.