Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Desktopové, mobilní a webové aplikace a multimédia

Úvod » Obory » Informační technologie » Zaměření oboru » Desktopové, mobilní a webové aplikace a multimédia

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název ŠVP: Informační technologie
Zaměření: Desktopové, mobilní a webové aplikace a multimédia
Kód a název oboru vzdělání: 18 - 20 - M/01 informační technologie
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2021
Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec

Obor Informační technologie je čtyřletý maturitní zkouškou zakončený studijní obor vycházející z RVP Informační technologie (18-20-M/01). 

Studenti tohoto zaměření mají ve svém studijním plánu kladen větší důraz na vývoj software, design a tvorbu webových stránek a aktivní užití multimediálních aplikací (např. tvorba a úprava webové i tištěné grafiky, gravírované, vyřezávané grafiky nebo 3D tisk). Počítačové sítě, operační systémy a hardware počítačů je zde spíše doplňkovým obsahem pro získání komplexního vhledu do informačních technologií.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi tohoto zaměření se uplatňují v oblastech:

Většina absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách:

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Na SPŠ mají studenti tohoto zaměření možnost získat znalosti a dovednosti v oblastech:

  • softwarová podpora - studenti ovládají běžné aplikace (kancelářské, grafické, ...) a jsou schopní poskytovat běžným uživatelům pomoc a podporu
  • využití IT technologií - studenti dovedou vymodelovat 3D objekty vhodné k tisku, ovládají 3D tiskárny, řezací plotter, laserovou gravírku...
  • návrh a programování aplikací - studenti navrhují algoritmické řešení problémů, vytvářejí vlastní programy pro desktopové i mobilní prostředí
  • návrh databází - studenti navrhují optimální strukturu dat jako základ pro své aplikace
  • vývoj webových aplikací - návrh a kódování webových stránek a kompletní (SPA) aplikace s využitím prostředků pro tvorbu back-endu a front-endu
  • počítačová grafika - úprava rastrové a vektorové grafiky, zpracování videa
  • design uživatelských rozhraní - studenti se učí navrhovat webové stránky a mobilní aplikace s ohledem na funkční design a dobrou orientaci uživatelů v prostředí (tzv. UI a UX)
  • počítačové sítě - navrhují a dokáží posoudit možnosti bezpečného vzájemného propojení více počítačů a obecného zabezpečení komunikace
  • umělá inteligence - využívání aplikací generativní AI a návrh aplikací s využitím umělé inteligence a strojového učení
  • kybernetická bezpečnost - studenti posuzují, navrhují a realizují opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura  CJL 3 2 2 3 10
Anglický jazyk ANJ 2/2 3/3 3/3 3/3 11/11
Německý jazyk NEJ 2/2 0 0 0 2/2
Matematika MAT 4 3 4 4 15
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHE 2 0 0 0 2
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Ekonomika EKO 0 0 2 2 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty
Číslicová technika CIT 0 3/1 0 0 3/1
Databázové systémy DBS 0 2/1 0 0 2/1
Základy elektrotechniky a elektroniky ZAE 3 0 0 0 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 0 0 0 3/2
Kybernetická bezpečnost KYB 0 0 3/1 0 3/1
Multimédia MMA 0 2/2 3/3 0 5/5
Multiplatformní aplikace MPA 0 0 2/2 2/2 4/4
Operační systémy a hardware OPH 0 4/2 0 0 4/2
Operační systémy a sítě OPS 0 0 5/2 5/2 10/4
Praxe PRA 3/3 2/2 0 0 5/5
Programování PRG 0 3/2 3/2 3/2 9/6
Technická dokumentace TED 2/2 0 0 0 2/2
Webové aplikace WEB 0 3/2 2/2 3/2 8/6
Základy algoritmizace ZAL 3/2 0 0 0 3/2
Povinně volitelné odborné předměty
Skupina 1  
Projektové řízení PRJ 0 0 0 2/2 2/2
Umělá inteligence UIN 0 0 0 2/1 2/1
Skupina 2  
Výrobní praxe VPR 0 0 0 5 5
Celkem vyučovacích hodin 33/13 33/15 33/15 31/14 130/57