Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí

Úvod » Obory » Informační technologie » Zaměření oboru » Kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí

Identifikační údaje

Název ŠVP: Informační technologie
Kód a název oboru vzdělání: 18 - 20 - M/01 informační technologie
Zaměření: kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2021
Adresa školy: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec

Obor Informační technologie je čtyřletý maturitní zkouškou zakončený studijní obor vycházející z RVP Informační technologie (18-20-M/01).

Příprava žáků je zaměřena na oblasti spojené s kybernetickou bezpečností, správou operačních systémů a počítačových sítí, programováním a vývojem software pro desktopové a mobilní prostředí a aplikací pro internet věcí. Studenti se s programováním více setkají v kontextu jednočipových počítačů a tvorbou systémových skriptů. Studenti se seznamují s připojením počítačů do sítě, tvorbou a konfigurací zabezpečené sítě a síťové komunikace, a také správou operačních systémů s ohledem na jejich sledovatelnost a bezpečnost.

Uplatnění absolventa

Absolventi programu Informační technologie se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech:

Nejžádanější profese a dovednosti v IT a platy dle krajů (viz příslušný článek).

Většina absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách:

Znalosti a dovednosti

Na SPŠ mají studenti tohoto oboru možnost získat znalosti a dovednosti v oblastech:

  • kybernetická bezpečnost - studenti posuzují, navrhují a realizují opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti
  • operační systémy - instalace a administrace serverů pro správu uživatelů a služeb
  • počítačové sítě - navrhují a dokáží posoudit možnosti bezpečného vzájemného propojení více počítačů a obecného zabezpečení komunikace
  • jednočipové mikropočítače a internet věcí - vytváření aplikací jednočipových mikropočítačů se zaměřením na Internet věcí (IoT)
  • návrh a programování aplikací - studenti navrhují algoritmické řešení problémů, vytvářejí vlastní programy pro desktopové i mobilní prostředí
  • elektronika, číslicová technika a robotika - základy elektronických a číslicových obvodů a průmyslových robotů
  • softwarová podpora - studenti ovládají běžné aplikace (kancelářské, grafické, ...) a jsou schopní poskytovat běžným uživatelům pomoc a podporu
  • vývoj webových aplikací - základní znalosti pro tvorbu webových stránek

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty
Český jazyk a literatura  CJL 3 2 2 3 10
Anglický jazyk ANJ 2/2 3/3 3/3 3/3 11/11
Německý jazyk NEJ 2/2 0 0 0 2/2
Matematika MAT 4 3 4 4 15
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHE 2 0 0 0 2
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty
Ekonomika EKO 0 0 2 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 0 0 0 3/2
Operační systémy a hardware OPH 0 4/2 0 0 4/2
Operační systémy OPS 0 0 3/1 3/1 6/2
Počítačové sítě PCS 0 0 3/1 3/1 6/2
Základy algoritmizace ZAL 3/2 0 0 0 3/2
Programování PRG 0 3/2 3/2 2/1 8/5
Webové aplikace WEB 0 3/2 0 0 3/2
Technická dokumentace TED 2/2 0 0 0 2/2
Základy elektrotechniky ZAE 3 0 0 0 3
Elektronika ELT 0 3/1 0 0 3/1
Číslicová technika CIT 0 3/1 0 0 3/1
Robotika ROB 0 0 3/1 0 3/1
Mikropočítače a internet věcí MIT 0 0 3/1 3/1 6/2
Kybernetická bezpečnost KYB 0 0 3/1 3/1 6/2
Praxe PRA 3/3 2/2 0 0 5/5
Povinně volitelné odborné předměty
Skupina 1  
Umělá inteligence UIN 0 0 0 2/1 2/1
Kyberbezpečnost a právo KBP 0 0 0 1 1
Projektové řízení PRJ 0 0 0 2/1 2/1
Skupina 2  
Výrobní praxe VPR 0 0 0 5/5 5/5
Celkem vyučovacích hodin 33/13 32/13 33/10 32/11 130/47