Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Mechatronika

Úvod » Obory » Strojírenství » Zaměření » Mechatronika

Identifikační údaje

Název ŠVP: strojírenství
Zaměření: mechatronika
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 strojírenství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2014
Adresa školy: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec
 

Mechatronika

Obor se zaměřuje na využití poznatků ze strojírenství v navazujících odvětvích elektrotechnika a robotika. Umožňuje realizaci jednodušších, spolehlivějších a provozně ekonomičtějších technologických celků ve výrobě, aplikaci programovatelných automatů a průmyslových robotů na mechanických systémech a aplikuje znalosti z automatizace při návrhu strojních zařízení.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru strojírenství je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech.

 • konstruktér
 • technolog
 • technik přípravy výroby
 • programátor CNC
 • mechatronik
 • programátor a servisní technik PLC automatů
 • konstruktér hydraulických a pneumatických zařízení
 • zkušební technik
 • technický servisní poradce
 • technik v oblasti automatizační techniky
 • logistik
 • prodejce strojů

Možnost uplatnění absolventů na trhu práce je velmi vysoká. Většina absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách:

 

Učební plán

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 

Povinné všeobecné předměty

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

PKSV

Cizí jazyk

CIJ

4/4

3/3

3/3

3/3

13/13

PKCJ

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

PKPP

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

PKSV

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

PKPP

Chemie a ekologie

CHE

2

0

0

0

2

PKPP

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

PKSV

Povinné odborné předměty

 

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

PKSV

Informační a komunikační technologie

IKT

2/2

0

0

0

2/2

PKI

CAD systémy

CAD

0

2/2

2/2

0

4/4

PKS

Technická dokumentace

TED

4/2

2

0

0

6/2

PKS

Mechanika

MEC

3

3

2

0

8

PKS

Části strojů

CAS

0

4/2

0

0

4/2

PKS

Stavba a provoz strojů

SPS

0

0

4/2

4

8/2

PKS

Strojírenská technologie

STT

2

3

4/1

2

11/1

PKS

Kontrola a měření

KOM

0

0

3/3

0

3/3

PKS

Elektrotechnika

ELE

0

2

0

0

2

PKE

Mechatronika

MET

0

0

2/1

2/1

4/2

PKS

Technická měření

TEM 0 0 0 2/2 2/2 PKS

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

PKD

Povinně volitelné předměty

 

 

Skupina 1

 

 

Výrobní praxe

VPR

0

0

0

8/8

8/8

PKS

Skupina 2

 

 

Počítačová podpora výroby

CAM

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Konstrukční cvičení

KOC

0

0

0

2/2

2/2 

PKS

Technologická cvičení

TEC

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Celkem vyučovacích hodin

34/11

33/10

32/15

31/13

130/49