Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

HAKEL spol. s.r.o

Úvod » O škole » Spolupracující firmy » HAKEL spol. s.r.o

Firma Hakel, spol. s.r.o je česká společnost, která se zabývá výrobou přepěťových ochran. Aktivně se podílí na vytváření studijních materiálů pro výuku. V rámci spolupráce proběhlo několik školení a exkurzí ve výrobním závodě v Hradci Králové. Firma pomohla vytvořit výukový panel s různými zapojeními přepěťových ochran  Její pracovníci pomáhali vybudovat v laborotoři "domeček", který slouží pro praktické ukázky využití přepěťových ochran. Firma věnovala škole digitální multimetry a měřící přistroj pro revizi přepěťových ochran. Ve škole se sponzorsky podílela na ochraně proti přepětí.


Zpět na výpis