Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Skupina ČEZ

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Spřátelené firmy » Skupina ČEZ

Se Skupinou ČEZ spolupracuje škola již mnoho let! V roce 2010 se naše stala partnerskou školou Skupiny ČEZ.


Spolupráce se Skupinou ČEZ má svoje specifika. Jednak se jedná o společnost, která má v poslední době největší zájem o absolventy a nabízí pro ně celou řadu pracovních pozic. Proto má i svoje "náborové stránky". Pracovní pozice jsou  určeny zejména absolventům elektrooborů.

Spolupráce (partnerství) má tyto formy:

 • Finanční podpora školy
  • v posledních několika letech Skupina ČEZ podpořila školu v projektech v celkové hodnotě cca 2 mil Kč
  • v rámci partnerství ČEZ každoročně podpoří školu částkou cca 90 000 Kč (zpravidla na technické vybavení laboratoří)
  • v rámci Motivačního programu Prokopa Diviše (ČEZ distribuce a.s.) je vypláceno jednorázové stipendium pro 3 nejúspěšnější žáky ve 2., 3. a 4. ročníku zaměření Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy. Celková výše stipendia je 102 tisíc Kč
 • Organizování přednášek pro studenty
 • Prezenční exkurze v elektrárnách
 • Online exkurze dle nabídky Skupiny ČEZ
 • Organizace soutěží pro studenty (energetická maturita, jaderná maturita, GREEN Tour, ...)
 • poskytováni propagačních materiálů

Odkazy - Skupina ČEZ, ČEZ distribuce a.s., stránka pro sudijní materiály Svět energie, stránky pro nábor a studenty Kde jinde ...


Zpět na výpis

Skupina ČEZ je nejvýznamějším partnerem oboru elektrotechnika. Škola je zařazena mezi "Spolupracující školy". Na základě Smlouvy o spolupráci získává škola finanční prostředky na nákup učebních pomůcek a technického vybavení. Skupina ČEZ zároveň pomáhá při zajištění odborných exkurzí svých do zařízení.  Vybraní žáci se každoročně účastní několikadenní Energetické maturity se zaměřením na výrobu, resp. na distribuci elektrické energie a Jaderné maturity. Besedy, přednášky a exkurze rozšiřují odborné znalosti žáků. Ve spolupráci se Skupnou ČEZ probíhají i tématické besedy.

Firma Elkovo Čepelík s.r.o. je výrobcem svítidel. Sponzorsky se významně podílí na vybavení učeben a laboratoří. V kmenové učebně A111 vyrobila speciální svítidla se zářivkami s různou teplotou chromatičnosti. Výslednou barvu světla lze "mixovat" podle požadavků vyučujících. V laboratoři A112 realizovala dva různé systémy svítidel se zářivkami s různou teplotou chromatičnosti. Součástí rozvodu je ovládání žaluzií. Svítidla v obou učebnách jsou řízena sběrnicovým systémem DALI pomocí tlačítek a dálkového ovládání. Nechybí ani senzor osvětlení. V laboratoři A112 vytvořila virtiuální kancelář pro měření osvětlení a panel s různými světelnými zdroji. Firma se podílela i na realizaci osvětlení kmenové učebny A109 svítidly LED, s možností regulace intenzity osvětlení.  

Firma Eaton Elektrotechnika s.r.o. jedna z nejvýznamějších světovýcm firem. Sponzorsky vybavila školu celou škálou jistících a ochranných přístrojů nízkého napětí, výkonových jističů a přístrojů pro spouštění motorů, včetně elektronického spouštěče. V laboratoři jsou výukové panely se systémem inteligentního rozvodu X-Comfort . Nákupy jednotlivých modulů jsou realizovány za zvýhodněných finančních pomínek. Škola se podílí na testováníní nových modulů.

Firma Hakel, spol. s.r.o je česká společnost, která se zabývá výrobou přepěťových ochran. Aktivně se podílí na vytváření studijních materiálů pro výuku. V rámci spolupráce proběhlo několik školení a exkurzí ve výrobním závodě v Hradci Králové. Firma pomohla vytvořit výukový panel s různými zapojeními přepěťových ochran  Její pracovníci pomáhali vybudovat v laborotoři "domeček", který slouží pro praktické ukázky využití přepěťových ochran. Firma věnovala škole digitální multimetry a měřící přistroj pro revizi přepěťových ochran. Ve škole se sponzorsky podílela na ochraně proti přepětí.

Firma Jablotron je přední výrobce zabezpečovací techniky v ČR. Základem dlouhodobé spolupráce jsou panely se zabezpečovací technikou, na který provádějí žáci montáž jednotlivých modulů, jejich testování a kontrolu. Zároveň programují celý systém podle zadaných požadavků a kontrolují jeho funkčnost. Škola je podílela také na testování nové řady zabezpečovacího systému.

Akcová společnost ČEPS je provozovatelem přenosové soustavy ČR. Zajišťujeme bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav. Působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. Se školou uzavřela smlouvu na modernizaci silnoproudých laboratoří a na stipedijní program pro žáky oboru elektrotechnika, zaměření průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy. Cílem je podpořit nejen vynikající studenty, ale dát příležitost všem, kteří splní nastavená kritéria hodnocení. Celková výše podpory pro rok 2020 je více než 1 milion korun.