Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Kam na vysokou I: Liberec

Úvod » Pro veřejnost » Školní časopis » Školní rubrika » Kam na vysokou I: Liberec
Liberec web.png

Zatím stále nevíte, kam jít na vysokou školu? Chcete zůstat v blízkosti Liberce, abyste se mohli věnovat svým zálibám? Nechcete zbytečně utrácet za dlouhé dojíždění a koleje? Tak Technická univerzita v Liberci (TUL) je určená přímo pro Vás. Pokud tě nějaká fakulta zaujme, klikni na její název a dostaneš se na její web, pokud si chceš prohlédnout všechny obory běž na studuj.tul.cz.

 

 

Na jakou fakultu můžeš jít

Fakulta strojní 

Jedná se o nejstarší fakultu na této VŠ. Nejedná se však o nijak archaickou fakultu a najdete v ní mnoho moderně a kvalitně vybavených laboratoří.  

Získáte spoustu znalostí z teoretických předmětů – matematiky, mechaniky a fyziky. Dozvíte se i o dalších strojařských disciplínách – nauce o materiálech (i nano materiálech), konstrukci strojů, technologiích i o automatizaci výroby. 

Přijetí je bez přijímacích zkoušek. Pouze se bude přihlížet na vaše výsledky z předchozího studia. 

Den otevřených dveří: 1. února 2022

 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

Tato fakulta vznikla až na sklonku minulého století. Jejím cílem bylo zastřešit obory, které kombinují technické disciplíny (např. elektrotechniku, řízení, měření, ...) s informatikou a přírodními vědami (např. matematické modelování, …). V dnešní době tato fakulta zastřešuje také studium nanotechnologií či nanomateriálů a kvality, spolehlivosti, údržby a rizik. 

Před přijetím vás čeká test z matematiky a informatiky. 

Den otevřených dveří: 26. ledna 2022

 

Fakulta textilní 

Tato fakulta je v České republice jediná, která vám poskytne vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním odvětvím. Přesto, že je to druhá nejstarší fakulta této VŠ, tak i zde můžete narazit na řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji. 

Můžete studovat obory od textilního návrhářství, přes výrobu oděvů, až po textilní technologie či textilní marketing. 

Je z velké části bez přijímacích zkoušek. Jen pro některé studijní programy je potřeba složit talentové zkoušky

Den otevřených dveří: 5. února 2022

 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 

Tato fakulta má velice různorodou nabídku oblastí vzdělání. Jedná se hlavně o oblasti, které směřují do vzdělávání a pedagogiky. 

Můžete rozvíjet své nadání na jazyky, humanitní či přírodní vědy nebo učitelství technických předmětů. Někteří z Vás si zde mohou jít za svým snem, stát se paní učitelkou či panem učitelem. 

Při přijetí se bere ohled na výsledky vašeho studia na střední škole. Jen pro většinu pedagogicky zaměřených studií je potřeba obstát v přijímacích zkouškách

Den otevřených dveří: 25. ledna 2022

 

Ekonomická fakulta 

Vznikla z Hospodářské fakulty, která dnes již neexistuje. Mimo jiné byla fakulta iniciátorem založení vědeckého časopisu Ekonomie a Managment (E+M). 

Tato fakulta vám může nabídnout to, co organizace a podniky 21. století potřebují - špičkové vzdělání, výzkum, potřebné znalosti a zkušenosti, spolupráci. 

Před přijetím vás čeká test z anglického jazyka a obecných studijních předpokladů

Den otevřených dveří: 2. února 2022

 

 

Fakulta umění a architektury 

Během svých studií na Fakultě umění a architektury můžete potkat známé osobnosti z daného oboru a zároveň dosáhnout vysokoškolského vzdělání z oboru architektury, urbanismu a umění.  

Fakulta poskytuje kvalitní zázemí se špičkovým vzděláváním, možnost výzkumné činnosti či mezioborové spolupráce. 

Pro přijetí musíte složit talentové zkoušky

Den otevřených dveří: informace poskytuje E. Konopová, tel.: 485 353 506, email: eva.konopova@tul.cz 

 

Fakulta zdravotnických studií 

Tato fakulta je na TUL relativně nová. Přesto je však na velice dobré úrovni. Navíc umožňuje studium i studentům z úplně jiného maturitního oboru. 

Můžete studovat vše od všeobecného ošetřovatelství přes biomedicínskou techniku či zdravotnické záchranářství až po radiologickou asistenci a biomedicínské inženýrství. 

Při přijetí se bere ohled na vaše výsledky studia na střední škole. Dále musíte splnit podmínku zdravotní způsobilosti, splňující zdravotní kritéria, stanovená pro studium a výkon povolání dle platné legislativy. 

Den otevřených dveří: 11. února 2022

 

 

Přihlášky 

Zaujala vás některá z fakult? Vyplňování přihlášky vám zabere pár minut a zvládnete ho levou zadní. Kdybyste si přece jen nevěděli rady, mrkněte na postup

 

Co Vám ještě může TUL nabídnout? 

  • Stravování – menza nabízí zejména tyto služby: běžná jídla, minutky, salátový bufet či doplňkový prodej (kantýna) 

  • Univerzitní park 

  • Univerzitní knihovnu 

  • Ediční středisko a planografii – možnost vytištění Bakalářské práce 

  • Univerzitní koleje  

  • Kurzy na míru – každá fakulta občas koná nějaký odborný kurz 

  • Zakázkový výzkum 

  • Zdravotnické služby – TUL poskytuje zdravotnickou péči od všeobecné praktické lékařky, přes praktického zubního lékaře až po ze zdravotního pojištění neplacenou zdravotní péči (např. akupunktura, odborné konzultace, …).  

 

Vytvořili: Vendula Pelantová (L2) a Tomáš Pacák (L2)

 

Podobné články