Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Rozšíření oboru Informační technologie

Úvod » Pro veřejnost » Školní časopis » Školní rubrika » Rozšíření oboru Informační technologie
příspěvek 04.jpg

Jak jste již někteří zaznamenali, od září na naší škole nastanou změny. Obor Informační technologie otevírá o třídu navíc a obor Technické lyceum bude po dlouhých letech fungování ukončen. Díky tomu vzniknou dvě zaměření oboru IT – Kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí a Desktopové, mobilní a webové aplikace a multimédia. „Chceme být školou budoucnosti, a tak jsme si řekli, že obor Informační technologie rozšíříme. Nebezpečí zneužití různých dat roste, takže je zavádění tohoto typu výuky na středních školách nezbytné,“ říká ředitel školy Ing. Jaroslav Semerád. 

Obor Kybernetická bezpečnost je určen všem zájemcům o výpočetní techniku s výjimkou počítačové grafiky a webdesignu, kterému se budou studenti věnovat jenom omezeně. Mezi hlavní předměty patří Kybernetická bezpečnost, kde se studenti učí jak zajistit informační systémy a jak provést bezpečností audit či bezpečností testy, které jsou zaměřeny na odolnost proti kybernetickým útokům. Další důležitým předmětem jsou Počítačové sítě a Operační systémy. V Operačních systémech se studenti učí instalaci a správu operačních systému různých typů. V předmětu Počítačové sítě studenti navrhují, zapojují a spravují počítačové sítě. Učí se jak nalézt a odstranit závady a jak počítačové sítě monitorovat.  

Studenti zde budou také programovat – kromě aplikací pro osobní počítače a mobilní telefony bude důležitou součástí také tvorba aplikací pro tzv. jednočipové mikropočítače, které jsou základem internetu věcí. Jako doplňující předměty jsou tu předměty jako elektronika a robotika.  

Absolventi programu Informační technologie se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit například v oblastech návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení, návrhu, realizace a administrace sítí, instalace a správy OS nebo obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.  

Termíny pro přijímací zkoušku proběhnou v dubnu 12. 4. a 13. 4. 2021. Termín bude případně upraven po informacích MŠMT (COVID 19).  

 

O novém oboru napsali:  

Podobné články