Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Karel Jaromír Erben - Kytice

Úvod » Pro veřejnost » Školní časopis » Mimoškolní rubrika » Karel Jaromír Erben - Kytice
Jan_Vilímek_-_Karel_Jaromír_Erben.jpg

Dle mého názoru jste už jistě někdy o sbírce básní pod názvem Kytice od Karla Jaromíra Erbena slyšeli. 

Karel Erben se narodil 7. listopadu 1811. Studoval na gymnáziu v Hradci a poté se živil v Praze jako sekretář českého muzea. Ke psaní se dostal díky kontaktům, mezi které patřil například Karel Hynek Mácha. Později se také seznámil s Františkem Palackým.  

Kytice je sbírka třinácti balad, kterou Erben psal již od roku 1834, ale vydána byla až v roce 1853.  Prvně byla vydána pod jménem Kytice z pověstí národních a Erben se v ní nechal inspirovat lidovou slovesností. Tou poukazuje především na hodnotu mezilidských vztahů. Jedná se o jeho nejproslulejší dílo a dílo, které ho nejvíce proslavilo. 

Erben je znám především jako sběratel lidové poezie. Ve smyslu názorů bratří Grimmů, s kterými se znal, hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých mýtů (slovanských, na rozdíl od Grimmů, kteří hledali germánské). Výsledkem Erbenovy sběratelské činnosti byly tři svazky Písní národních v Čechách (1842–1845), jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 s titulem Prostonárodní české písně a říkadla. 

 

Rozbor děje 

Jak už jsem se zmínil Kytice se skládá z 13 balad: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba a Věštkyně. Každá balada má jiný příběh, ale jedno mají společné, jako to u balad bývá, mají nešťastný konec. Někdy až vyloženě brutální, například balada Polednice končí smrtí malého dítěte, jelikož ho matka nevědomě sevřením a mačkáním k tělu udusí. Podobný konec má i balada Vodník, která končí smrtí dítěte, a to v takovém podání, kdy vodník dítě přinese k chalupě, následně mu utrhne hlavu a ostatky hodí na práh. V tomto stylu jsou psány zbylé balady. 

 

Karel Jaromír Erben se tímto dílem vypsal do historie a jeho balady jsou všem známy, jsou dle nich natočené i filmy, a to si zaslouží uznání. Sám jsem balady četl a musím uznat, že mají velice poutavý děj a rychlý spád. Pokud by se tedy někdo rozhodoval, zda tuto knihu zařadit do povinné četby, tak ji rozhodně doporučuji, nebudete se nudit. 

Podobné články