Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Středoškolská odborná činnost 2021

Úvod » Pro veřejnost » Školní časopis » Školní rubrika » Středoškolská odborná činnost 2021
soč-nahledovka.jpg

Středoškolská odborná činnost je prestižní víceoborová soutěž s dlouholetou tradicí. Vybírá se mezi 18 soutěžními obory, od technických a přírodovědných až po humanitní.  První soutěž se konala již v roce 1979, kdy se jednalo o československou soutěž. Je zde hned několik dobrých důvodů, proč se zúčastnit. Při umístění na předních příčkách Vám soutěž otevře dveře k dalšímu studiu na vysoké škole. Můžete si vyzkoušet, který ze zamýšlených oborů je pro Vás výhodnější. Také Vám soutěž obohatí životopis. Mimo jiné si vyzkoušíte vědeckou práci, kdy se do práce můžete pustit ve škole, popřípadě v laboratoři vysoké školy nebo Akademie věd ČR. A poznáte nové lidi.

 

Historie 

Předchůdcem byla přírodovědecká a ekologická soutěž Natura Semper Viva a odborně tematické technické konference – přehlídky. Soutěže probíhaly již od sedmdesátých let minulého století po Československu na středních školách. 

V roce 1978 došlo k sloučení daných soutěží do jedné nové soutěže SOČ. Již od začátku měla soutěž charakter hlavně odborných přehlídek. V průběhu let prošla soutěž několika změnami – hlavně co se týče počtu oborů a prací. Nejvyššího rozsah byl ve školním roce 1988/1989, kdy bylo 22 soutěžních oborů a v každém z nich bylo 24 prací. Od školního roku 1990/1991 vyhlašovala soutěž národní ministerstva školství ČR a SR. O organizaci se pak staraly ústřední domy dětí a mládeže v Praze a v Bratislavě. Po rozdělení Československa došlo k rozdělení na dvě samostatné národní soutěže. V současné době vyhlašuje v České republice SOČ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědným pracovištěm je Národní pedagogický institut. 

 

Pravidla 

Soutěž je více kolová, žáci, respektive jejich práce, musí obstát, ve školním, okresním, krajském kole, aby mohly soupeřit a konkurovat nejlepším pracím v celé republice. Soutěží se v osmnácti oborech, od technických po humanitní. Každý žák má svého vedoucího práce, většinou učitele, ten mu s prací může pomáhat, avšak obhajoby se nesmí aktivně zúčastnit. Jak produkt, kterým může být výrobek či slohová práce, tak samotný přednes je hodnocen porotou složenou z nejméně pěti členů (celostátní kolo).  

 

Práce našich žáků 

Naše škola v této soutěži vybojovala hned několik výborných umístění ve více kategoriích. V loňském roce byla soutěž však poznamenána pandemií. Místo ústních přednesů v sále tvořili žáci videa na platformu Youtube, kde své práce měli nejen ukázat, ale i představit a obhájit. I v této nepříjemné situaci vybojovali naši žáci krásná umístění. Matěj Růža obsadil v minulém roce třetí místo v kategorii Informační technologie. I letos budou žáci bojovat o ty nejlepší příčky. 

Krajského kola soutěže se zúčastnilo 16 našich žáků v 7 různých kateogirích, z toho 4 postupují do celostátního kola a další 4 jsou v licitaci, tzn. že ještě mohou do celostátního kola postoupit. Celkové výsledky najdete zde. Žákyně Sára Frajtová z L4, která obsadila 1. místo v krajském kole v kategorii Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, napsala: 

„Práci mám na téma Kreativní fotografie foodstylingu, v kategorii Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Rozhodla jsem se zúčastnit především kvůli výhodě, kterou mi účast v SOČ může přinést – zlepšení prezentačních schopností, možnost obohatit můj životopis o další zkušenost jako je právě tato a v neposlední řadě i fakt (nebo v jej tedy doufám), že mnoho vysokých škol právě na toto přihlíží.“ 

 

Poslala nám na ukázku fotografii ze své tvorby.

 

Podobné články