Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Temný faktor osobnosti

Úvod » Pro veřejnost » Školní časopis » Mimoškolní rubrika » Temný faktor osobnosti
D faktor.jpg

Každý člověk má v sobě trochu toho zla. Nikdo není dokonalý a občas omylem uděláme věc, která ublíží ostatním. Pak jsou tu ale lidi, kteří páchají špatnosti mnohem častěji a bez výčitek. Jsou kolem nás a ani o nich možná nevíme. Dá se ale takové zlo změřit? 

Charles Spearman objevil před více než 100 lety obecný faktor inteligence (g), který se dá změřit. Spearman zjistil, že nezáleží na tom, jaký test inteligence použijete. Pokud je test dostatečně propracovaný, dokáže předpovědět náš budoucí úspěch. Zjistil také, že když lidé dosahují vysokého skóre v jednom testu inteligence, dokáží ho dosahovat i v jiných testech. 

Na stejném principu funguje Faktor D (dark factor). V roce 2018 se vědci z Německa a Dánska rozhodli změřit temnou stránku člověka. Našli podporu ve čtyřech studiích, které dokazovaly existenci jimi navrhovaného D-faktoru. Při posuzování D-faktoru se specifikují základní principy, kdy se každá jednotlivá temná vlastnost scvrkne na alespoň jednu z definujících vlastností D–faktoru. Například lidé, kteří dosahují vysokého skóre u narcismu se ospravedlňují, že jsou lepší než ostatní, zatímco ti, u nichž převažuje sadismus, kladou větší důraz na zneužívání ostatních. 

Aby vědci zachytili vypovídající D-faktor, museli provést devět různých testů měřících konkrétní temnou vlastnost, která byla poté studována v psychologické literatuře. Na těchto principech jsou založeny všechny averzní rysy. Toto je devět vlastností, které tvoří dark faktor:  

  • Psychopatie – jedinec manipuluje s bezcitností a nedostatkem empatie. 
  • Narcismus – porucha osobnosti. Jedinec se zajímá jen o sebe, o svoje potřeby a přání. 
  • Zlomyslnost – jedinec pociťuje radost při neúspěchu jiných lidí. 
  • Machiavelismus – umění manipulace. Machiavelisté mají nízkou míru citové empatie, ale vysokou míru empatie poznávací. Dokážou odhadnout, co se v druhém člověku citově děje, aniž by je to samotné ovlivnilo a dokáží využít situace. 
  • Morální neangažovanost – jedinec přesvědčuje sám sebe, že etické normy se na něj v určitém kontextu nevztahují. Následně se dopouštějí neetického chování. 
  • Psychologický nárok – stabilní a všudypřítomný pocit, že si člověk zaslouží víc a má nárok na víc než ostatní. 
  • Sadismus – potěšení z toho, jak ostatní trpí, nebo způsobování utrpení druhým za účelem uplatnění moci. Jedinci si užívají krutost a hledají příležitosti, jak přimět druhé k utrpení. 
  • Egoismus (sobectví) – jedinec prosazuje vlastní zájmy a osobní prospěch, bez ohledu na další osoby. 
  • Self-interest – jedinec se snaží o získání uznání, společenského postavení, úspěchu a štěstí. 

 

Vysoké skóre D-faktoru u jedinců nemusí nutně znamenat, že neumějí spolupracovat, ba naopak, dokážou odhadnout, kdy mají spolupracovat pro svůj prospěch. Zároveň, při vysokém D-skóre nebudou motivováni pomoct druhým v nouzi, pokud z toho nebudou mít užitek. 

Pokud chcete zjistit své D skóre, navštivte web. Hlavními autory D-faktoru a tohoto testu jsou: Morten Moshagen, Benjamin E. Hilbig a Ingo Zettler. Na internetu můžete najít plno dalších testů, za mě je ale nejspolehlivější tento. Zároveň se dozvíte mnohem více o dark faktoru. 

 

Anna Štruncová, L3

Podobné články