Jazyky pro techniky, technika pro jazyk(áře)

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Jazyky pro techniky, technika pro jazyk(áře)
logo erasmus.jpg

Projekt Jazyk pro techniky, technika pro jazyk(áře) (2018 – 2020) se prolnul a částečně navazuje na předchozí projekt Jazyky jinak. Oba projekty jsou plně financovány EU v rámci programu Erasmus+ Mobilita pracovníků škol. V rámci schváleného grantu mohou vycestovat do zahraničí na 14 denní jazykový kurz pedagogové odborných předmětů napříč jednotlivými obory. Učitelé cizích jazyků vycestují na kurzy zaměřené na vyučování technických témat a využití moderních technologií.
Mobility a jejich reflexe
Srpen 2018
Mgr. Alena Pantálková – Making Use of Technology Tools, Teaching Technical English, York, UK
Ve dnech 13. 8. – 24. 8. 2018 jsem se zúčastnila dvou týdenních kurzů, které byly nabité různými druhy aktivit, včetně tipů na online programy, seznámení s rozličnými edukačními mobilními aplikacemi, práce  s autentickými texty či sdílení vlastních zkušeností. Spoustu aktivit jsem již použila ve svých hodinách s větším či menším úspěchem a podělila se o své zkušenosti i s kolegy. Samozřejmě obrovským benefitem je pro jazykáře možnost komunikovat cizím jazykem v jeho přirozeném prostředí a pro mě osobně byl velký zážitek samotné historické město York a severní Anglie, kterou jsem měla možnost o víkendu alespoň částečně prozkoumat.


Březen 2019
Mgr. Jaromír Osčádal – General English, London, UK
Květen 2019
Ing. Jiří Vestfál – General English, Edinburgh, UK
Červen 2019
Bc. Vojtěch Brodský – General English, Edinburgh, UK
Srpen 2019
Ing. Veronika Körnerová – Intensive Course, Worthing, UK
Ing. Jana Kalinová – Intensive Course, Worthing, UK
Ing. Jaroslav Semerád – General English, London, UK